Bransjespesifikke løsninger

Målrettet markedsføring og risikohåndtering

Bransjespesifikke løsninger

Experians produkter og tjenester er utviklet for å møte din organisasjons spesifikke behov. Vi tilbyr bransjeløsninger for å hjelpe deg å håndtere risiko, forhindre svindel, målrette markedsføringene og automatisere beslutninger. 

Experian arbeider med en stor variasjon av kunder, herunder bl.a.; finansielle tjenester, detaljhandel, forsikring, telecom, bil, eiendom og offentlig sektor.

Bank og Finans

Nøkkelen til suksess er økt fokus på å identifisere lønnsomme kunder og å gjennomføre strategier som fokuserer på verdier gjennom kundens levetid. 

En utfordring for bransjen er at en større andel av kundene får betalingsproblemer. Konsekvensene omfatter økte kostnader ved inkasso. Derfor er det viktig å overvåke og påvirke kundens atferd før det går galt. 

Experian hjelper deg med å fastslå kundenes risikoprofil og optimalisere forretningsprosesser slik at du kan fokusere på kunder med høy levetidsverdi.

Telecom

Med automatiserte verktøy for å minimere, kategorisere og forutsi risiko, og potensialet i kundeporteføljen vil Telecom-bransjen effektive verktøy for optimal styring av hele kundelivssyklusen og verdioptimalisering. Gjennom optimal bruk av Experians løsninger kan man imøtekomme en rekke utfordringer innen telekommunikasjonsbransjen.

Retail

Gjennom en helhetlig forståelse av individ, marked og økonomi, bistår vi deg med å håndtere kundeforhold og øke lønnsomheten. Vi kan tilby en rekke metoder og verktøy som kan benyttes innen bransjen.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter reservert.