Experian Insigt December 2013 Experian
Credit Score Attest
Er du opptatt av å fremstå som en tillitsfull og troverdig aktør i markedet?

Credit Score Attest er et diplom og en bekreftelse på foretakets sunne økonomi og gode kredittverdighet. Attesten er basert på en Delphi-score, Experians beste modell for å beregne hvordan et foretaks betalingsevne vil bli de neste 12 månedene.

Fordelene med Credit Score Attest er at den raskt inngir tillit, samt øker troverdigheten til at du er en trygg partner å kjøpe fra. I tillegg kommuniserer den tiltro overfor leverandører, og skiller bedriften din fra useriøse aktører i din bransje.
Les mer
God jul!
Nå er det like før treet skal pyntes, og den velkjente duften av ribbe og surkål erstatter vår overfylte inbox og hektiske hverdag.

For de fleste av oss er de siste ukene ekstra travle, og vi i Experian arbeider kontinuerlig med å fremskaffe ny innsikt som vi gleder oss til å dele med deg i det nye året.

Vi takker for samarbeidet i 2013 og ønsker deg og dine en riktig god jul.

Med vennlig hilsen,
Experian A/S
Basel analytics
Nå som støvet etter finanskrisen har lagt seg, står fagfolk overfor en ny verden. Kapital er knappere og dyrere, og de nye oppdateringene til Basel-regelverket legger et økende press på lønnsomheten til finansinstitusjonene. Disse utfordringene kan møtes direkte gjennom å ta i bruk avanserte risikomåling- og styringssystemer for å etterleve Basel-regelverket og unngå økte kapitalreserver.

Med flere enn 100 suksessfulle løsninger levert verden over, bidrar Experian med innsikt og erfaring til etterlevelse av kravene. Med dette skapes også nye kilder til konkurransefortrinn. Ledende finansinstitusjoner bruker allerede innsikt fra Basel til å justere kapital med bedriftens strategi, bedre risikostyringen og gjøre betydelig mer lønnsomme beslutninger knyttet til utlån.

Fra dyptgående analyser hjelper Experian finansinstitusjoner å forbedre estimeringen av kredittrisiko og kapitalallokering, åpne opp for større utlånskapasitet og drive overbevisende innovasjon på områder som kapitaloptimalisering, risikobasert prising og porteføljevurdering.
Les mer