Experian Insigt November 2013 Experian
Hva skjer når det ekstreme blir normalt?
Det er et velkjent fenomen at når vi utsettes for ekstreme forhold, tilpasser vi oss og blir i stand til å takle nettopp de problemer vi møter på en effektiv måte. Det samme gjør seg gjeldende for vår finansielle virkelighet. Det som tidligere ble ansett som ekstreme forhold, er nå normalt innenfor nordisk økonomi. Hvis banker skal lykkes med å justere risikostyringen slik at den ikke kun minimerer risiko, men også styrker bunnlinjen, må beslutningsprosesser restruktureres for å skape mer fleksibilitet. Men hvordan gjør man det? En av Experians mest erfarne rådgivere på området, Mark Keyworth, gir her sine råd.
Les mer
Experian fokuserer sterkt på automatiserte beslutninger
Vi opplever for tiden et økende fokus på automatisering av beslutningsprosesser. Mange selskaper ser i disse dager mulighetene som ligger i kombinasjonen av data, intelligente målstyringsmodeller og automatiserte beslutninger. Derfor har vi etablert et nytt forretningsområde, "Experian Analytics”. Her har vi samlet noen av nordens tyngste eksperter på området, hvor alle er opptatt av å gjøre nordiske bedrifter mer konkurransedyktig i dagens marked. Dermed kan vi nå tilby en unik samling av hoder, back-office, som er skalerbar og en evne til å styrke din beslutningsmotor på et helt annet nivå enn tidligere.
Vi inviterer til frokostseminar på starten av nyåret
Godt rustet for et lite fall i den økonomiske temperaturen
Experian ser løpende på en rekke parametere som avdekker sunnhetstilstanden i norsk næringsliv. For tiden ser vi en liten økning i antall konkurser, og kombinert med et fall i nyetableringer og dalende boligpriser, står Norge muligens overfor en liten svingning i den økonomiske temperaturen. Heldigvis har landet en sterk offentlig sektor og en banksektor som er god rustet.
Les mer
Økning blant dårlige betalere i energisektoren
Antallet dårlige betalere i Norge har økt jevnt siden starten av den globale finanskrisen i 2008, men ikke alle sektorer er berørt på samme måte. Ifølge data fra Experian står energisektoren alene for 0,1% av de som ikke gjør opp for seg. Dette utgjør 2,5% av alle betalingsanmerkninger, med en årlig vekstrate på 15%. Til sammenligning er gjennomsnittet 10%.
Les mer