Experian Insigt Oktober 2013 Experian
Case study: Bank Norwegian
Med Experians PowerCurve-løsning har Bank Norwegian tatt automatiseringen av sine prosesser til et helt nytt nivå. 42 ansatte håndterer hver dag mer enn 250.000 eksisterende kunder, og planen er å ekspandere til Sverige - uten å ansette vesentlig flere. Et økt mersalg på 50% er kun én av fordelene…
Les mer
Experians Utilities Summit
Den 5.-6. november inviterer Experian energileverandører til Utilities Summit i Warwickshire.
Les mer her (Brukernavn: utils2013, password: forestofarden).
Andelen dårligere betalere fortsatt stabil til tross for finanskrise
Antall personer med utestående betalinger blant Norges voksne befolkning har holdt seg stabil de siste 5 årene, til tross for virkningen av den globale finanskrisen. Siden den globale finanskrisen startet i 2008 har antall dårlige betalere økt med 60000 personer, fra 170000 til 230000 i andre kvartal i 2013. Ettersom den voksne befolkningen også har økt med nesten 670000 personer, har den totale andelen dårligere betaler bare økt fra 4,49 % i 2008 til 5,08 % i andre kvartal i 2013. Sammenlignet med samme periode i 2012 økte andelen bare med 0,01 %.
Les mer
Den økonomiske temperaturen i Norge
Etter å ha stått imot i en lengre periode, viser nå Norges økonomi tegn til stagnasjon i andre kvartal ved at fastlands-BNP bare økte med 0,2% (kvartal over kvartal). Arbeidsmarkedet er fortsatt grunnleggende godt, mens siste inflasjonspress ventes å avta. Likevel forventes BNP-veksten å bli vesentlig svakere i år, på 1,8%.
Les mer og last ned rapporten
Big data rykker oppover på telebransjens agenda
Experian har spurt 80 toppledere i telesektoren om hva som står øverst på bransjens agenda akkurat nå. Antallet som mener at big data er en av de største utfordringene, har steget med 150 % sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2012. Dermed er big data den utfordringen som har rykket lengst frem.
Les mer og last ned rapporten