Experian - A world of insight
Experian Insight - november 2013
Økning blant dårlige betalere i energisektoren
Antallet dårlige betalere i Norge har økt jevnt siden starten av den globale finanskrisen i 2008, men ikke alle sektorer er berørt på samme måte. Ifølge data fra Experian står energisektoren alene for 0,1 % av de som ikke gjør opp for seg. Dette utgjør 2,5 % av alle betalingsanmerkninger, med en årlig vekstrate på 15%. Til sammenligning er gjennomsnittet 10 %.
Les mer
Tips en venn
Godt rustet for et lite fall i den økonomiske temperaturen
Experian ser løpende på en rekke parametere som avdekker sunnhetstilstanden i norsk næringsliv. For tiden ser vi en liten økning i antall konkurser, og kombinert med et fall i nyetableringer og dalende boligpriser, står Norge muligens overfor en liten svingning i den økonomiske temperaturen. Heldigvis har landet en sterk offentlig sektor og en banksektor som er god rustet.
Les mer
Hva vet du om din bransje?
En Bransjeanalyse sammenligner din virksomhet med ønsket bransje, og avdekker dine styrker og svakheter i forhold til bransjen generelt slik at du kan iverksette tiltak før konkurrentene. Opptil fem hundre selskap rangeres mot hverandre. Nysgjerrig?
Les mer og se hvordan Bransjeanalysen ser ut her.
Hvor er du bedre enn dine konkurrenter?
Konkurrentanalysen gir en skreddersydd sammenligning, hvor du har mulighet til å definere de viktigste konkurrentene på markedet og sammenligne dem på en rekke vesentlige økonomiske faktorer. Du får vite hvilke dere har, hvor konkurrentene er bedre enn dere, om dine ansatte er like lønnsomme som hos konkurrentene og din markedsandel. Kunnskapen gjør deg bedre forberedt på å takle utfordringer du møter fra markedet.
Les mer og motta en gratis demo her
Våre løsninger hjelper deg å styre unna dårlige betalere, og finne nye lønnsomme kunder.