Kundeservice for bedrifter

Brukerstøtte - infoweb

Hjelp til BIGNet

BIGNet er verdens største samarbeidsorganisasjon når det gjelder internasjonal kredittinformasjon.

Her får du vite litt mer om kredittrapportene du kan hente ut fra BIGNet.

Fra hvilke land kan jeg hente ut BIGNet-rapporter?

 • Østerike
 • Belgia
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • England
 • Ungarn
 • Irland
 • Italia
 • Nederland
 • Norge
 • Spania
 • Sverige
 • Sveits
 • Tjekkia
 • Bulgaria
 • Luxembourg

Hvor ofte oppdateres databasene?
Databasene oppdateres daglig.

Kan jeg enkelt sammenligne rapporter fra ulike land?
Rapportene du henter ut er standardisert og man kan enklet sammenligne dataene også over landegrensene. Rapporten inneholder en ensartet ratingskala fra 1-100.

Hvilke språk kan jeg velge på rapporten?
Rapportene fås på norsk og engelsk.

Hva slags informasjon kan man forvente å få?
Det er to hovedmåter å samle inn data på:
Skandinavisk måte der informasjonen i hovedsak hentes fra både offentlige kilder og egne kilder. Land som innhenter data etter skandinavisk metode har mye regnskapsdata. Dette gjelder land som Danmark, Norge, Sverige, Finland, Spania, Frankrike, Belgia og Storbritannia.
Tysk metode der informasjonen hentes fra lokale handelsregistre og ellers mange ulike kilder, deriblant intervjuer. Land som innhenter informasjon etter tysk metode har begrenset med regnskapsdata. Dette gjelder hovedsaklig Tyskland, Østerrike og Sveits.
Det er også verdt å merke seg at Tyskland har begynt å offentliggjøre regnskaper, men tilgjengelig regnskapsinformasjon er foreløpig begrenset.

 • © Experian 2018. Alle rettigheter reservert.