Kundeservice for bedrifter

Brukerstøtte - infoweb

Hjelp til Market Select

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om bruken av markedsselekteringsverktøyet Market Select.

Hva kan jeg benytte Market Select til?

  • Markedsutvelgelse - finn nye kunder
  • Markedsinformasjon - markedspotensial
  • Markedsbearbeiding - aktiviteter
  • Market Select - definerer målgrupper

Hvor ofte oppdateres informasjonen i Market Select?
Informasjonen oppdateres daglig.
 
Er det mulig å eksportere e-post adresser ut av Market Select?
I henhold til norsk lovgivning er det ikke tillatt å massedistribuere e-post til mottakere som ikke allerede ligger i ditt kunderegister. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å eksportere e-post adresser ut av Market Select.
 
Hvordan kommer jeg gang med selekteringen i Market Select?
Når du er inne på løsningen velger du ”markedsutvalg” i menyen. Det er viktig at du klikker på ”markedsutvalg” for å få tilgang til selekteringskriteriene, ikke noen av de andre valgene som kommer opp. Kriteriene du har tilgang til kommer opp til venstre i skjermbildet. Selekteringskriteriene du har tilgang til bestemmes ut i fra hvilken versjon du har kjøpt.
 
Hvor stort uttrekk er det mulig å eksportere ut av løsningen?
Vi kan ikke garantere for større uttrekk enn 20 000 foretak. Hvis du jobber med større uttrekk anbefaler vi å dele opp uttrekket før du eksporterer det ut av løsningen.
 
Hvorfor mangler det adresser i uttrekket mitt?
For å få med adresse i uttrekket anbefaler vi at du alltid velger både postadresse og besøksadresse. I noen tilfeller er det ikke registrert egen postadresse og har man da valgt kun postadresse vil man ikke automatisk få med besøksadressen i stedet.
 
Hvorfor er det noen foretak jeg ikke finner i Market Select?
Dersom et enkeltpersonforetak kun er registrert i enhetsregisteret vil du ikke finne det i Market Select, dette på bakgrunn av at enkeltpersonforetak kun registrert i enhetsregisteret er likestillt med privatpersoner i henhold til ny kredittopplysningskonsesjon. Enkeltpersonsforetak som er registrert i foretaksregisteret vil ligge i Market Select.
 
Hvor kan jeg få hjelp til bruke av løsningen dersom jeg trenger det?
Trenger du hjelp til å bruke løsningen anbefaler vi at du leser brukerhåndboka som du finner under "Hjelp" inne på løsningen. Denne gir deg svar på alt du trenger å vite. Er det noe du fremdeles står fast på er du velkommen til å ta kontakt med kundesenteret så vil vi hjelpe deg.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter reservert.