Kundeservice for bedrifter

Brukerstøtte - infoweb

Forklaring til økonomiske nøkkeltall

I flere av våre løsninger benytter vi nøkkeltall. Her finner du formler og en kort forklaring på verdiene.

Våre nøkkeltall er hentet fra de 4 klassiske kriteriene for å analysere en bedrifts utvikling:

  • Bedriftens lønnsomhet i form av den kapital som er bundet i bedriften (rentabilitet) og hva som er hovedårsakene til endringer i denne avkastningen.
  • Bedriftens finansielle struktur og hva som er årsakene til endringer (positive og negative) i bedriftens finansiering.
  • Bedriftens likviditetssituasjon og hvorfor denne har blitt bedret eller svekket.
  • Bedriftens soliditet, dvs. dens evne til å bære fremtidige tap.
     

Driftsmargin:     (Driftsresultat x 100) / Driftsinntekter

Resultatgraden angir hvor stor del av hver salgskrone som blir igjen til dekning av renter og overskudd.
 
Likviditetsgrad 1:     Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Bedriftens evne til å betale kortsiktig gjeld. Den kortsiktige gjelden blir ofte dekket ved at det frigjøres kapital bundet i omløpsmidler. Likviditetsgraden bør minimum være 1 (KG kan dekkes med bedriftens omløpsmidler). For stabile bedrifter er likviditetsgraden normalt 1,5 eller mer.
En ugunstig utvikling i balanselikviditeten er ofte et tegn på en anstrengt likviditet.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter reservert.