Kundeservice for privatpersoner

Ofte stilte spørsmål

Selvbetjening - Min Experian

Det eneste du trenger er din BankID

Registrer din bruker, og håndter det meste selv.

Vi hjelper deg gjerne

Kontakt oss: 815 55 420

Ring til oss

Åpningstider:
mandag-fredag
kl. 9-11 og 12-13 

Kontaktform

 

 

Når blir en betalingsanmerkning registrert?

Person:
En betalingsanmerkning kan oversendes kredittopplysningsbyråer for registrering 30 dager etter rettslig skritt. Med rettslig skritt menes uttak av forliksklage, eller utleggsbegjæring i saker hvor det foreligger tvangsgrunnlag. Dersom skyldner har inngått nedbetalingsavtale med inkassator, og denne avtalen ikke overholdes, kan saken rapporteres til oss umiddelbart.

Foretak:
En betalingsanmerkning kan oversendes 30 dager etter at betalingsoppfordring blir sendt fra inkassator.

En sak kan ikke oversendes for registrering dersom kravet er omtvistet. Dette gjelder både på person og foretak. Dersom det blir avsagt dom i en sak, kan anmerkning ikke registreres så lenge kravet blir innfridd innenfor domstolens fastsatte frist.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.