Debitorstyring

Automatiser og effektiviser din inkassoprosess

Debitorstyring

Automatiser og effektiviser din inkassoprosess for å få inn mer utestående gjeld fra flere kunder. Våre løsninger hjelper organisasjoner med å minimere dårlig gjeld, vedlikeholde inntektsstrømmer for fremtidig lønnsomhet og forvaltning av organisasjonen.

Fullstendige og nøyaktige inkassodata

Vask, valider og legg til informasjon for å forsikre deg at du virkelig kjenner kundene dine. 

Fullstendige og nøyaktige inkassodata for å sikre den riktige kontakt, riktige detaljer og så mye kundedata som mulig.

Effektiv prosesstyring for inkasso

Implementer og administrer inkassoaktiviteter for å forbedre kontakten med kundene dine. 

Effektiv prosesstyring for inkasso for en strømlinjeformet drift der manuelle oppgaver er automatiserte, og hvor ressursene målrettes for maksimal ytelse.

  • © Experian 2019. Alle rettigheter reservert.