CreditOnline

Rask og brukervennlig kredittvurdering

CreditOnline, nå i ny oppdatert versjon!

CreditOnline er et brukervennlig kredittvurderingsverktøy som gir deg rask tilgang til informasjon om dine forretningsforbindelser. Slik kan du ta raske, men velbegrunnede kredittbeslutninger når du måtte ønske det.

Hver eneste dag året rundt tilføres våre databaser informasjon om blant annet nye konkurser, betalingsanmerkninger, adresseendringer, endringer i roller osv.

Ved bruk av CreditOnline får du et godt og objektivt beslutningsgrunnlag for din kredittgivning.

Gjør oppslag mot den informasjonen du trenger eller skriv ut en fullstendig rapport.

Quick-guide

Den nye og forbedrede versjonen av Credit Online er enklere å bruke og funksjonaliteten er forbedret. Det er helt gratis å bli konvertert over på ny versjon. Brukernavn og passord vil være det samme.

Det finnes ulike rapportvarianter som inkluderer et eller flere elementer i oversikten nedenfor.

 • Skatteligning
 • Negative betalingsanmerkninger
 • Frivillige pantstillelser
 • Næringsinteresser
 • Eiendom/Borett
 • Løsøre
 • Delphi Score1)

1) Scoren sier noe om sannsynligheten for at en person gjør opp for seg

Informasjon om foretaket er meget utfyllende og ulike rapporter gir deg akkurat den informasjonen du er ut etter. Oppsummeringen nedenfor gir et overordnet bilde av tilgjengelige elementer i rapportene.

 • Nøkkelinformasjon
 • Revisor og regnskapsfører
 • Konkurs/Akkord
 • Bransjeinformasjon
 • Signatur/Prokura
 • Aktuelle hendelser siste 6 måneder
 • Rettighetshavere
 • Roller
 • Regnskap
 • Betalingsanmerkninger
 • Pantstillelser
 • Kontantstrømanalyse
 • Bransjeanalyse
 • Eiendom/Borett
 • Løsøre
 • Årsberetninger (siste 5 år)
 • Delphi Score1)

1) Scoren sier noe om sannsynligheten for at et foretak gjør opp for seg

Søk som gjøres her utføres mot Norsk Eiendomsinformasjon. Rapportene viser blant annet.

 • Hjemmelsinformasjon
 • Pengeheftelser
 • Servitutter
 • Leieavtaler
 • Festeavtaler
 • Grunndata
 • Løsøreinformasjon - søk som gjøres her utføres mot Norsk Eiendomsinformasjon.
 • Tilrettelagt for automatiserte beslutninger basert på predefinerte kredittmaler
 • Rapporter sammensatt basert på vanlig bruksmønster for ulike rapporttyper
 • Muligheter for å velge egne default rapporter
 • Enkel eksport av rapporter til PDF
 • Daglig oppdaterte data
 • Sømløse overganger til:
  • Overvåkingstjenester
  • BigNet (utenlandsk foretaksinformasjon)
  • Folkeregisteret

Jeg ønsker mer informasjon

Fyll ut skjema og send inn så kontakter vi deg snarlig.

 • Send

* Disse feltene må fylles i.

 • © Experian 2018. Alle rettigheter reservert.