Optimaliser kundeporteføljen

Håndtering av kunderelasjoner

Styr kundene og maksimer vekst

Etablere gode rutiner for å håndtere kunderelasjoner. Experian tilbyr en rekke verktøy, inkludert data-og porteføljestyring og rapporteringsprogramvare, for å hjelpe deg med å få en full oversikt over kundenes kredittaktivitet og -atferd slik at du kan ta de riktige beslutningene til riktig tid overfor riktig kunde.

Søknadshåndtering

Si ja til de riktige og lønnsomme kundene. Experian hjelper deg med effektiv søknadshåndtering både ved hjelp av korrekt informasjon til grunn for innvilgelse eller avslag og ved ulike system for automatisert søknadsprosess.

Informasjon og score

Vi leverer oppdatert og nøyaktig informasjon som hjelper deg med å ta beslutninger på en fornuftig, rask og konsistent måte, samtidig som risikoen reduseres. Experians omfattende forbruker- og bedriftsdata, verktøy for rapportering og analyser er tilgjengelig for en rekke bransjer.

Porteføljestyring

Det er viktig å forstå den totale risiko og kundeverdi innenfor ditt selskaps gjeldende kundeportefølje. Gjennom detaljerte analyser kan vi ikke bare vise deg hvor dine mest lønnsomme kunder er, men også hvordan du finner flere av dem. Vit også hvilken risiko som ligger i porteføljen og hvordan få ønsket risikonivå i den.

  • © Experian 2019. Alle rettigheter reservert.