Retrospektiv Porteføljeanalyse

En analyse av historiske data som gir grunnlaget for tilrettelegging av en best mulig kredittmal.

En effektivisering av kredittmalen gjør at at du kan bruke mindre ressurser på manuelle håndteringer av søknader som havner i kontrollsonen. Ved å øke andelen bevilgede kunder med lik eller lavere kredittrisiko, oppnår du en økt lønnsomhet i kredittgivningen. Analysen sikrer at din kredittmal er effektiv og lønnsom. For å tilrettelegge en best mulig kredittmal benytter vi retrospektiv analyse, det vil si at vi benytter historiske data for å predikere fremtiden.

Første steg i analysen vil avdekke hvordan dagens policyregler fungerer, samt vise hvilket resultat dagens regler gir. Med bakgrunn i dette vil vi gi deg anbefalinger på hvilke policyregler som eventuelt bør endres for å øke kvaliteten på beslutningene.

Aktuelle problemstillinger:

  • Tar bedriften for lav risiko?
  • Tar bedriften for høy risiko?
  • Tiltrekkes kunder med dårlig betalingshistorikk?
  • Et ønske om færre saker til manuell kontroll?
  • Benyttes det beste scorekortet for porteføljen?

Hvilket scorekort passer best i din scoremodell?

Ved å benytte Experians scoremodeller i kredittmalen er det mulig å effektivisere kredittgivningen ytterligere, og gjøre en mer objektiv vurdering av søkeren. Det er vanlig at kredittmalen inneholder vilkår som baseres på informasjon som også inngår i våre scoremodeller. I analysen vil du kunne se hvordan en innføring av disse scoremodellene i kredittmalen kan påvirke hvilke kunder som bevilges eller avslås, samt hvordan de bevilgede kundene fordeler seg; Hvem blir gode og hvem blir dårlige?

Risikoanalyse for oppfølgning

For å følge med på utviklingen og hvordan malen virker anbefaler vi kvartalsvise rapporter og en fast årlig analyse. Du vil da få tidlige varselsignaler ved eventuelle endringer, og du har dermed muligheten til å gjøre raske tiltak for å

opprettholde en sikker og lønnsom kredittgivning. Dette vil redusere tapene samtidig som du tar inn flere av de riktige og gode kundene som genererer inntekter til bedriften.

Generelle henvendelser

Fyll ut skjema under så detaljert som mulig.

Ved å registrere deg til å motta kommunikasjon fra Experian vil du motta våre nyeste markedsundersøkelser og innsikt, nyheter og invitasjoner til arrangementer og webinarer. «Experian tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester».

Vi vil gjøre vårt beste for og kun sende deg kommunikasjon som vi anser å være relevante for deg og din virksomhet.

Du kan når som helst forandre mening.

  • Send

*Ta en titt på vår personvernpolicy for detaljer om bruk og lagring av dine persondata