Lønnsomhet gjennom gode kunderelasjoner

Øk inntekten ved å tilegne deg de riktige kundene

Skap lønsomme kunderelasjoner

Tilegn deg de mest lønnsomme kundene samtidig som du minimere risikoen ved hjelp av kredittinformasjon, avansert scoring-programvare, prescreening-systemer og beslutningsverktøy. Experian tilbyr også offentlige registre, porteføljedata og risikomodelleringsverktøy.  Til sammen hjelper disse tjenestene våre kunder å tilegne seg nye kunder, automatisere prosesser og beslutninger, øke inntjeningen og redusere kostnader og risiko.

Porteføljestyring

Det er viktig å forstå den totale risiko og kundeverdi innenfor ditt selskaps gjeldende kundeportefølje. Gjennom detaljerte analyser kan vi ikke bare vise deg hvor dine mest lønnsomme kunder er, men også hvordan du finner flere av dem. Vit også hvilken risiko som ligger i porteføljen og hvordan få ønsket risikonivå i den.

Databasekvalitet

Vi vet at for at du skal kunne treffe viktige, riktige og lønnsomme beslutninger er du avhengig av et beslutningsgrunnlag med høy kvalitet. Det er derfor verdifullt å oppdatere din kundeportefølje med våre oppdaterte data. 

Det er derfor helt naturlig, og samtidig helt avgjørende, for Experian å ha markedets beste datakvalitet. Våre kunder skal føle seg helt trygge på at vi gjør vårt ytterste for å kvalitetssikre den informasjonen og de data vi formidler..

Analyse

Ved å bruke Experians analysetjenester kan du få effektivisert kredittgivningen din ytterligere. Våre analytikere kan blant annet analysere om din bedrift tar for høy/lav risiko, finne risikoprofilen i din kundeportefølje, bistå med å minke antall saker til manuell kontroll og finne det beste scorekortet for din portefølje.

Person- og foretaksinformasjon

Experians persondatabase inneholder informasjon på alle norske privatpersoner som har levert ligning eller har pådratt seg en betalingsanmerkning. Vi har markedets beste modeller for scoring og dekker alle behov for kredittvurdering av privatpersoner. 

Experian gir deg daglig oppdatert informasjon om samtlige bedrifter i Norge. Vi har markedets beste modeller for scoring og dekker alle behov for kredittvurdering på norske foretak. I tillegg tilbyr vi rask og enkel tilgang til dagsferske kredittopplysninger på utenlandske foretak.

Søknadshåndtering

Si ja til de riktige og lønnsomme kundene. Experian hjelper deg med effektiv søknadshåndtering både ved hjelp av korrekt informasjon til grunn for innvilgelse eller avslag og ved ulike system for automatisert søknadsprosess.

  • © Experian 2019. Alle rettigheter reservert.