Telecom

Minimere, kategorisere og forutsi risiko i Telecom-bransjen

Telecom

Experian har et spesielt fokus på Telecombransjen og deres kunder, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har lang erfaring med å skreddersy løsninger gjennom hele kundesyklusen; fra identifisering av prospects og automatiserte beslutninger på nye kunder, til etterprøving av beslutninger og oppfølging. Gjennom optimal bruk av Experians løsninger kan man imøtekomme en rekke utfordringer innen telekommunikasjonsbransjen som blant annet å iverksette riktige tiltak for å hindre churn.

Consumer Delphi 2 – scorekort utviklet for Telecom

Tilby de riktige kundene de riktige betingelsene. Consumer Delphi 2 består av ni modeller, hvorav den ene er for Telecom. Det unike med dette er at modellen er bygget på historiske data som er hentet spesifikt fra denne bransjen i Norge. Det betyr at scoren er mer presis en noen andre scoremodeller på markedet.

Experian bistår gjennom hele kundesyklusen:

Kundelivssyklusen hos Telecom

Send oss en forespørsel

Kontakt oss for å finne ut mer om hva vi kan tilby din organisasjon.

  • Send
  • © Experian 2018. Alle rettigheter reservert.