Datakvalitet

Beslutninger basert på markedets beste informasjon

Databasekvalitet

Vi vet at for at du skal kunne treffe viktige, riktige og lønnsomme beslutninger er du avhengig av et beslutningsgrunnlag med høy kvalitet. Det er derfor verdifullt å oppdatere din kundeportefølje med våre oppdaterte data.

 

Det er derfor helt naturlig, og samtidig helt avgjørende, for Experian å ha markedets beste datakvalitet. Våre kunder skal føle seg helt trygge på at vi gjør vårt ytterste for å kvalitetssikre den informasjonen og de data vi formidler.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter reservert.