Eiendomsinfo

Eiendomsinformasjon i CreditOnline

Eiendomsinformasjon

Med Eiendomsinformasjon i CreditOnline, får du direkte tilgang til Norsk Eiendomsinformasjons databaser. Du kan sjekke blant annet hjemmel og heftelser på både selveierboliger og andelsboliger.

I CreditOnline, som er en komplett kredittvurderingsløsning, kan du få tilgang til dagsaktuell eiendomsinformasjon som berører dine kunder og forretningsforbindelser.

Selveierboliger

Informasjon om selveierboliger er tilgjengelig som en integrert del av kredittvurderingen eller som et frittstående søk.

Du kan søke direkte på følgende dokumenter:

  • Hjemmelsinformasjon
  • Pengeheftelser
  • Servitutter
  • Leieavtaler
  • Grunndata
  • Bygningsinformasjon
  • Adresser*
  • (og historikk på alle de nevnte dokumenter)

* Søk på "Adresser" gir deg offisielle adresser på alle eiendommer som er registrert på en person eller et foretak. Søket gjør det enkelt å finne og verifisere adressen på eiendommen/eiendommene som er registrert på en person utover det som står oppført i Folkeregisteret.

Andelsboliger

Borettsregisteret ble implementert i vår løsning februar 2007. Informasjon om andelsboliger er tilgjengelig som en integrert del av kredittvurderingen eller som et frittstående søk. Foreløpig kan du søke på pengeheftelser og hjemmelsinformasjon på andelsboligene, samt historikk tilbake til 2006.

Integrer eiendomsinformasjon i dine egne systemer

Verifiser eiendomsopplysninger på dine kunder direkte online. Med integrert eiendomsinformasjon i dine systemer kan du automatisk få verifisert om søker har eierandeler i bolig.

Jeg ønsker mer informasjon

Fyll ut skjema og send inn så kontakter vi deg snarlig.

  • Send

* Disse feltene må fylles i.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.