Søknadshåndtering

Si ja til de riktige og lønnsomme kundene

Søknadshåndtering

Si ja til de riktige og lønnsomme kundene. Experian hjelper deg med effektiv søknadshåndtering både ved hjelp av korrekt informasjon til grunn for innvilgelse eller avslag og ved ulike system for automatisert søknadsprosess.

 

Våre produkter og løsninger innenfor søknadshåndtering

Holder dine kunder samme tempo neste år?

Commercial Delphi er et unikt analyseverktøy som med stor presisjon kan predikere hvordan et foretaks betalingsevne vil bli fremover.

Riktig betingelse til riktig kunde

Tilby de riktige kundene de riktige betingelsene med Consumer Delphi. Experian har lansert et scorekort som gjør sjekk av kredittverdighet både enklere, mer nyansert og nøyaktig enn dagens løsninger. Scoren forutser den finansielle stabiliteten og evnen for en privatperson til å møte sine forpliktelser over de neste 12 måneder.

Sikker informasjon i en global verden

I en stadig mer globalisert forretningsverden har behovet for forretningsinformasjon på utenlandske bedrifter stadig økt. Experians Internasjonale Kredittrapporter gir deg rask tilgang til informasjon om regnskap og eventuelle betalingsanmerkninger på dine utenlandske forretningsforbindelser.

Integrer ferske kredittopplysninger i din bedrifts forretningsløsninger

Med en integrasjonsløsning fra Experian kan vi bygge beslutningsmodeller inn i dine egne systemer. Slik får du fersk informasjon integrert i dine systemer og presentert på den måten du ønsker.

Direkte tilgang til Norsk Eiendomsinformasjons databaser

Med Eiendomsinformasjon i CreditOnline, får du direkte tilgang til Norsk Eiendomsinformasjons databaser. Du kan sjekke blant annet hjemmel og heftelser på både selveierboliger og andelsboliger. I CreditOnline, som er en komplett kredittvurderingsløsning, kan du få tilgang til dagsaktuell eiendomsinformasjon som berører dine kunder og forretningsforbindelser.

Ta bedre beslutninger med CreditOnline

CreditOnline er et brukervennlig kredittvurderingsverktøy som gir deg rask tilgang til informasjon om dine forretningsforbindelser. Slik kan du ta raske, men velbegrunnede kredittbeslutninger når du måtte ønske det.

Dekk ditt informasjonsbehov med InfoWeb

InfoWeb er internettbasert kredittsjekking med grunnleggende kredittinformasjon om alle norske foretak og privatpersoner. Informasjonen oppdateres daglig, og løsningen er oversiktlig og brukervennlig.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter reservert.