iMarketer Suite

Kompleks kundeanalyse gjort enkelt

iMarketer Suite

I alle organisasjoner og bedrifter finnes det mengder av informasjon som er av uvurderlig strategisk betydning. For å kunne bearbeide ditt marked på en langsiktig måte må du utnytte denne informasjonen riktig. iMarketer Suite gir raske, valide og lettfattelige svar på de vanskeligste spørsmål. 

Med iMarketer Suite får du et analysesystem som raskt og enkelt analyserer, identifiserer og bearbeider dine ulike målgrupper. Ditt behov for svar og informasjon tilfredsstilles raskt uten å tære å IT-avdelingens begrensede ressurser. 

Systemet gjør det praktisk mulig å integrere ulike datakilder for analyser på hver enkelt kunde helt ned til transaksjonsnivå. Muligheten for å kombinere dine egne data med eksterne og dermed få en økt forståelse av dine kunder, dine produkter, og dine markeder. 

Hurtighet og kortere "time to market"

Rapporteringen i iMarketer Suite gir deg presise svar hentet fra milliontals rader, tusentalls produkter, kundedata og alt annet du måtte ha av lagret informasjon. Du behøver ikke skape utvalg, akkumulere tabeller eller kjøre komplekse beregninger i forkant. Alt du trenger er tilgang til dine data og våre verktøy. 

Systemet støtter i seg selv hele prosessen fra import av data, via defineringer av målgrupper, til målgruppeutvalg og oppfølging. iMarketer vil etter dette gi deg det nødvendige grunnlaget for raske gjennomføringer - og omfattende prosesstøtte for de markedstiltak som er hensiktsmessige. Dette fordi systemet leveres sammen med eksterne data. Noe som blant annet gir deg tilgang til en rekke nye rapportvariabler. Hver eneste kunde databasen inneholder kan sammenkobles med den eksterne informasjonen, hvilket gir deg muligheten til å beskrive kundegruppen, nye prospekts og dine respektive lokale markeder. 

Håndtere store datamengder i små maskiner

iMarketer Suite er basert på en ny databaseteknikk som kalles for CBAT (Colomn Based Analytical Technology). Dette gir brukeren maksimal fleksibilitet til å analysere store mengder informasjon, uten å måtte gå til anskaffelse av ytterligere datakraft. 

iMarketer tilpasser seg ditt behov

iMarketer Suite består av flere moduler som kan kombineres for å passe perfekt til dine behov. Her er en liten oversikt over modulene og hva hver enkelt kan gjøre for deg:

  • Visualizer: Et redskap for deskriptive analyser av kunder og prospekter
  • Analyzer: Et modelleringsverktøy for avansert målgruppesegmentering
  • Research Module: En modul for analyse og rapportering ut fra data hentet inn via markedsundersøkelser
  • Campaign Manager: Et kampanjeverktøy som gir deg full kontroll over dine kampanjeaktiviteter

Jeg ønsker mer informasjon

Fyll ut skjema og send inn så kontakter vi deg snarlig.

  • Send

* Disse feltene må fylles i.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.