Min Experian

Elektronisk gjenpartsbrev - Reduserte kostnader, økt konkurransefortrinn

Det er flere fordeler ved å distribuere gjenpartsbrev elektronisk -
Reduserte kostnader og økt sikkerhet er to av dem.

I online-portalen, ”Min Experian”, kan konsumenten motta gjenpartsbrev elektronisk når en kredittvurdering har blitt gjennomført.

Om å sende elektroniske gjenpartsbrev

Elektronisk gjenpartsbrev - Økt sikkerhet, bedre kontroll

”Min Experian” er en gratis portal hvor du får tilgang til kredittopplysninger som er registrert om deg, samt mulighet til å administrere din egen kredittsperre. I «Min Experian» kan du også motta gjenpartsbrev elektronisk.

Fordelene for deg er økt sikkerhet og bedre kontroll rundt egne kredittopplysninger.

Om å motta elektroniske gjenpartsbrev

Sikrere

Det kreves BankID for pålogging til «Min Experian», en løsning som er tatt i bruk av over 75 % av Norges befolkning over 18 år. 

Raskere

Med ”Min Experian” kommer varslingen mye raskere, noe som gir mulighet til og raskere iverksette nødvendige tiltak ved eventuelle misbruk.