”Min Experian”
– elektroniske gjenpartsbrev

Som privatperson får du økt sikkerhet og bedre kontroll

Økt sikkerhet og bedre kontroll rundt egne kredittopplysninger

Hvert år sendes det ut cirka 10 millioner gjenpartsbrev i Norge, med varsling om at det er blitt foretatt en kredittsjekk. 

Gjenpartsbrev sendes normalt ut med tradisjonell post som kommer i postkassen etter noen dager. Med ”Min Experian” får du varslingen mye raskere, noe som gir deg mulighet til og raskere iverksette nødvendige tiltak ved eventuelle misbruk. I tillegg elimineres risikoen for at kredittopplysningene dine forsvinner i posten eller blir stjålet fra postkassen. 

Hvem kan kredittsjekke meg?

Retten til å foreta en kredittvurdering av deg som privatperson, utløses i de sammenhenger hvor det inngår en form for kreditt avtalen.  Det kan være når du søker om lån eller kredittkort, bestiller varer som ikke betales kontant, eller ved kjøp av abonnementstjenester som for eksempel telefoni og internett. I alle tilfeller hvor du har blitt kredittsjekket skal du motta et gjenpartsbrev som forteller deg hvem som har foretatt sjekken og hvilke opplysninger om deg som er utlevert. 

Id-tyveri er et økende problem, men med ”Min Experian” har du selv mulighet til å aktivere og deaktivere en frivillig kredittsperre. Dette forhindrer at andra kan ta opp kreditt i ditt navn. 

I tillegg bidrar du til å spare miljøet gjennom redusert papirbruk. 

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.