Elektronisk gjenpartsbrev

Reduserte kostnader, økt konkurransefortrinn

Privatpersoner

Vil du motta dine gjenpartsbrev elektronisk, må du registrere deg.

Du som er kunde av Experian

Hvert år sendes det ut cirka 10 millioner gjenpartsbrev i Norge, og i all hovedsak har disse blitt send som tradisjonell brevpost. 

I en tid hvor forbrukerne i stadig høyere grad foretrekker elektroniske tjenester, hvor fokus på miljøvennlige produkter er økende og hvor utfordringer med ID-tyveri stadig fokuseres på i media, er vi i Experian fornøyde med å kunne tilby en rimeligere, sikrere og mer miljøvennlig løsning for distribusjon av gjenpartsbrev. 

Konkurransefortrinn for deg som er kunde av Experian

Som en leverandør av produkter og tjenester hvor kredittvurdering er en inngangsport for å få handle med deg, vil du ha et konkurransefortrinn om du kan tilby dine potensielle kunder elektroniske gjenpartsbrev. Vis dine kunder at du er miljøbevisst og opptatt av sikkerhet i alle ledd. 

Med sikkerhet i fokus

Experian har valgt den sikreste løsningen for konsumenten. Det kreves BankID for pålogging til «Min Experian», en løsning som er tatt i bruk av over 75 % av Norges befolkning over 18 år.

Bedrift

For at din bedrift skal få muligheten til å distribuere gjenpartsbrev elektronisk, krever det at dere abonnerer på tjenesten. Ta kontakt med Experians kundesenter i dag:

  • Send
  • © Experian 2018. Alle rettigheter.