NetCom

Kredittsjef Wenche Garder og
Kredittansvarlig Jan Holtet

Om NetCom

NetCom er Norges nest største mobiloperatør, og tilbyr mobile kommunikasjonsløsninger. Selskapet eies av det svenskfinske konsernet TeliaSonera, som er Nordens og Baltikums ledende kommunikasjonsselskap.


NetCom var det første selskapet som tok opp kampen mot telemonopolet og har siden monopolets opphør i 1993 hatt en jevn og sterk vekst. I 2007 hadde selskapet en omsetning på over 7.5 milliarder kroner, og et overskudd før skatt på over 2 milliarder kroner.

Consumer Delphi

Consumer Delphi er en credit score som viser sannsynligheten for at en person pådrar seg en eller flere nye betalingsanmerkninger innenfor de neste 12 måneder. 

Les mer om Consumer Delphi

Vi har kunnet innvilge abonnement til flere uten å tape mer

Ved NetComs inntreden på mobilmarkedet i 1993 var det ikke vanlig å kredittsjekke mobilkunder, noe NetCom har gjort fra første dag. Da Experian kom sterkere på banen med mer avansert løsninger for kredittgivning og prosessene rundt, innledet man et samarbeid med formål å minimere tap i forhold til NetComs ønskede risikoprofil.

Underveis i samarbeidet har utfordringen vært at ønsket risikoprofil endres, alt avhengig av produkter som tilbys, konkurransen i markedet og egne, oppnådde resultater.

Løsningene

NetCom valgte å implementere informasjon fra Experian inn i sine egne systemer for å forenklesøknadsprosessene mest mulig. I tillegg benytter man manuelle vurderinger i tvilstilfeller og ved behov for utfyllende informasjon. På privatkunder valgte man for et drøyt år siden å ta i bruk Experians nye scorekort Consumer Delphi. Consumer Delphi er et såkalt prediktivt scorekort og måler sannsynligheten for at en person vil pådra seg en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene.

For å kunne justere og optimalisere policyreglene sine, benytter de Experians analyseavdeling i stadig sterkere grad. Dette ser man på som svært viktig i forhold til å måle effekten av tiltak som settes i verk.

Det er også avgjørende å måle jevnlig status på porteføljen mot inngangsscore, og sette den prosessen i system. Dette gjøres for å sikre at man til enhver tid har riktig kredittpolitikk. og er iverksatt i samarbeid med Experians analytikere.

Overfor sine bedriftskunder, har NetCom i tillegg valgt å benytte en overvåkningsløsning for å få umiddelbar melding dersom det skjer noe viktig hos noen av de eksisterende kundene.

Resultat

- Det viktigste resultatet av samarbeidet med Experian er at vi har kunnet innvilge abonnement til flere uten å tape mer, sier kredittsjef Wenche Garder i NetCom.

- I tillegg har vi vært svært fornøyde med Experians forståelse for våre behov og den kommunikasjonen og dialogen vi har hatt gjennom samarbeidet vårt.

- Med innføringen av Consumer Delphi og analyser har vi også fått muligheten til å styre søknadsprosessen bedre og mer aktivt. Når man justerer cut-off er det viktig å følge opp endringen og måle effekten av den. På dette området har samarbeidet med Experian fungert veldig bra, supplerer Kredittansvarlig Jan Holtet

Viktig fremover
NetCom forventer større tap fremover som følge av finansuro på verdensmarkedet og generell nedgang på det norske markedet. Mer analyse blir derfor veldig viktig i tiden som kommer. Samtidig er det en utfordring at det er veldig mye informasjon i analysene og at detaljeringsgraden er høy. I samarbeid med Experian blir kanskje den største utfordringen i tiden som kommer å finne frem til og fokusere på den informasjonen som er aller viktigst for akkurat NetCom og deres behov.

- Vi håper at Experian fremover holder hovedfokus på å være løsningsorienterte lokalt og samtidig utnytte de fordelene det er å være del av en stor, internasjonal organisasjon, avslutter Kredittsjef Wenche Garder og Kredittansvarlig Jan Holtet i NetCom.

  • © Experian 2019. Alle rettigheter.