SEB Privatbanken

Banksjef Jannicke Amundsen Bricaud

Om SEB Privatbanken

SEB er et stort Nord-Europeisk finanshus med hovedkontor i Sverige. Den velkjente, svenske næringslivsfamilien Wallenberg er inne på eiersiden og SEB kunne i 2006 feire 150-års jubileum.

SEBs virksomhet er delt i ulike forretningsenheter og SEB Privatbanken er en av dem.

Consumer Delphi

Consumer Delphi er en credit score som viser sannsynligheten for at en person pådrar seg en eller flere nye betalingsanmerkninger innenfor de neste 12 måneder. 

Les mer om Consumer Delphi

Retrospektiv porteføljeanalyse

Effektivisering av kredittmalen gjør at at du kan bruke mindre ressurser på manuelle håndteringer av søknader som havner i kontrollsonen. En retrospektiv porteføljeanalyse sikrer at din kredittmal er effektiv og lønnsom.
 
Les mer om Retrospektiv Porteføljeanalyse

Det Enkle Lånet ble en stor suksess ved lansering

Det Enkle Lånet

SEB Privatbanken lanserte i juni 2006 konseptet ”Det Enkle Lånet”. Det enkle lånet beskrives best som et lån uten sikkerhet. Beløpene er i størrelsesorden 50.000 – 350.000,- og renten er individuell og risikobasert. Selve konseptet hadde allerede eksistert i Sverige noen år, og oppgaven var derfor å tilpasse et svensk konsept til det norske markedet. Banksjef Jannicke Amundsen Bricaud fikk oppgaven med å lede satsningen på Det Enkle Lånet i Norge.

Markedet

  • Markedet for forbrukslån var i 2005 og 2006 preget av de to svært synlige aktørene GE Moneybank og Citibank, forteller Bricaud.
  • Meget høye renter, relativt beskjedne lånebeløp og kort nedbetalingstid var det som karakteriserte forbrukslånene, og prisen var i sterk grad basert på lånets størrelse. Da Det Enkle Lånet ble introdusert i Norge med en rente på 6,99% ble det nærmest sett på som en revolusjon ettersom forbrukslånsrenten på den tiden var fra 15% og oppover.

Kundens forventninger

Banksjefen forteller videre at den typiske forbrukslånskunde forventer at det er enkelt å søke om lån, at man raskt får svar og selvsagt at man oppnår en attraktiv pris. Samtidig vektlegger kundene tilgjengelighet, seriøsitet, forutsigbarhet og god service. Disse kravene ble lagt til grunn ved utarbeidelse av prosess og systemer rundt det enkle lånet.

- For å utarbeide en best mulig scoreprosess, samt få analyser, tips og veiledning rundt optimalisering av kredittgivningsprosessene, valgte SEB Privatbanken å inngå et samarbeid med Experian, sier Jannicke Bricaud.

Prosessen (Utfordringene)

I første omgang lå utfordringen i å sammen velge et scorekort som best mulig støttet opp om den risikoprofil SEB Privatbanken ønsket og samtidig optimere inntjening på konseptet. Man ønsket også å få kvalifisert rådgivning rundt prosessen med innsamling og lagring av data.

Etter lansering ønsket man så en god løsning for å overvåke porteføljen sin for å få svar på essensielle spørsmål som: Hvem er kundene? Hvordan utvikler de seg? Hva kjennetegner mislighold og dårlige betalere hos oss? Ser vi noen klare kjennetegn? Hvilke kunder avslår vi og hvordan utvikler de seg?

Valgt løsning

I samarbeid med Experian har SEB Privatbanken valgt en løsning med to nivåer av filtre for å sile ut de kundene man ikke ønsker å ha. På det første nivået siler man ut de som ikke oppfyller de absolutte minimumskravene som eksempelvis alder og inntektsnivå. I neste nivå har man valgt å benytte scoreløsningen Consumer Delphi utarbeidet av Experian. Consumer Delphi er en modell som predikerer sannsynligheten for at en person pådrar seg en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene.

- For på best mulig måte å kunne overvåke porteføljen vår, ønsket SEB Privatbanken å lagre så mye data som mulig og kontinuerlig analysere og rapportere på disse, forteller Bricaud.

Målet er hele tiden en optimal kombinasjon av risiko, lønnsomhet og innvilgelse av nye lån. Experian har derfor utarbeidet en standard rapport som danner grunnlag for bankens analyser. Man har sett på det som svært verdifullt å få noen utenforstående til å være kritiske og komme med innspill i forhold til justering av policyregler.

- Experian har i denne prosessen også vært meget delaktige i testing av ulike hypoteser, noe SEB Privatbanken anså som svært viktig og meget verdifullt, forteller hun.

Resultat

- Det Enkle Lånet ble en stor suksess ved lansering. Antall innkomne søknader oversteg alle våre forventninger og systemene viste seg prosessvennlige og fleksible fra første dag, kan en stolt og fornøyd banksjef fortelle.

- Vi opplevde at systemene var tilpasset prosessen og ikke omvendt. Å ta vare på mye data for senere analysemuligheter var et svært godt råd fra Experian som har gitt gode muligheter for å måle effekt i etterkant, sier Jannicke Amundsen Bricaud.

- Det å sette analysene i system med en gang – i godt samarbeid med Experian – har også vært en viktig suksessfaktor. På den måten har man raskt kunnet gjøre justeringer blant annet i kredittpolicy, konstaterer Bricaud.

Banksjef Jannicke Bricaud ble i 2007 hedret med Kredittprisen for sitt arbeid med Det Enkle Lånet, en utmerkelse som beviser at Bricaud og SEB Privatbanken utpeker seg som aktører som utvikler og virkelig synliggjør verdien av en effektiv kredittfunksjon.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.