Informasjon og score

Oppdatert og nøyaktig informasjon

Informasjon og score

Vi leverer oppdatert og nøyaktig informasjon som hjelper deg med å ta beslutninger på en fornuftig, rask og konsistent måte, samtidig som risikoen reduseres. Experians omfattende forbruker- og bedriftsdata, verktøy for rapportering og analyser er tilgjengelig for en rekke bransjer.

 

Våre produkter og løsninger innenfor informasjon og score

Holder dine kunder samme tempo neste år?

Commercial Delphi er et unikt analyseverktøy som med stor presisjon kan predikere hvordan et foretaks betalingsevne vil bli fremover og la deg gjennomføre prediktiv kredittgivning.

Riktig betingelse til riktig kunde

Tilby de riktige kundene de riktige betingelsene. Experian har lansert et scorekort som gjør kredittsjekk både enklere, mer nyansert og nøyaktig enn dagens løsninger. Scoren forutser den finansielle stabiliteten og evnen for en privatperson til å møte sine forpliktelser over de neste 12 måneder.

Sikker informasjon i en global verden

I en stadig mer globalisert forretningsverden har behovet for forretningsinformasjon på utenlandske bedrifter stadig økt. Da kan det være greit med et verktøy som gir deg rask tilgang til internasjonale kredittrapporter.

Dybdekunnskap for bedre beslutninger

All kredittgivning innebærer en viss risiko. Med økt kunnskap om de viktigste egenskapene ved en bransje tar du lettere gode beslutninger mot denne. Experians Bransjeanalyse viser status for de bransjene som er kritisk for din arbeidsdag. 

Direkte tilgang til Norsk Eiendomsinformasjons databaser

I CreditOnline, som er en komplett kredittvurderingsløsning, kan du få tilgang til dagsaktuell eiendomsinformasjon som berører dine kunder og forretningsforbindelser. Du kan sjekke blant annet hjemmel og heftelser på både selveierboliger og andelsboliger.

Ta bedre beslutninger med CreditOnline

CreditOnline er et brukervennlig kredittvurderingsverktøy som gir deg rask tilgang til informasjon om dine forretningsforbindelser. Slik kan du ta raske, men velbegrunnede kredittbeslutninger når du måtte ønske det.

Dekk ditt informasjonsbehov med InfoWeb

InfoWeb er internettbasert kredittsjekking med grunnleggende kredittinformasjon om alle norske foretak og privatpersoner. Informasjonen oppdateres daglig, og løsningen er oversiktlig og brukervennlig.

  • © Experian 2019. Alle rettigheter reservert.