Overvåking

Hold øye med dine forbindelser

Overvåking

Hver dag skjer det utallige endringer i næringslivet. Foretak går konkurs eller mister sin kredittverdighet, styremedlemmer byttes ut, aksjekapital endres, foretak fusjonerer og bytter navn osv. Noe angår dine forretningsforbindelser - og dermed også deg!

La oss holde øye med hva som skjer med dine forbindelser, og gi deg melding når det skjer noe av interesse. Med overvåking får du kontinuerlig oppdatering på viktige endringer hos dine forretningsforbindelser.

Vital informasjon på nett

Hendelser som angår dine utvalgte foretak vil være synlig for deg umiddelbart etter at de er registrert i vår database. Via internett har du konstant tilgang til dine overvåkingskunder, og kan gå inn for å sjekke status når du måtte ønske det.

Oversiktlig

Med tjenesten på internett har du oversikt over hele din overvåkingsportefølje. Du kan lese nye meldinger eller se på tidligere mottatt informasjon. I tillegg kan du raskt og enkelt legge til nye, eller fjerne, foretak til overvåking.

Du kan velge mellom tre former for overvåking:

  • ALARM-overvåking: Gir deg øyeblikkelig beskjed dersom det skjer alvorlige hendelser hos dine foretakskunder. Slike hendelser kan være navneendring, konkurs eller nedsatt aksjekapital.
  • FULL-overvåking: Gir deg en fullstendig Credit Rating rapport når det skjer en endring i de bedriftene du har fokus på. Rapporten inneholder all informasjon som er registrert på foretakene i vår database.
  • FAKTA-overvåking: Her mottar du jevnlig en sammenfattet rapport på de foretakene hvor det har skjedd en endring.

Jeg ønsker mer informasjon

Fyll ut skjema og send inn så kontakter vi deg snarlig.

  • Send

* Disse feltene må fylles i.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.