Bygg livslange kunderelasjoner - lønnsomt

Bestill en gratis konsultasjon

Klikk for å bestille en gratis konsultasjon med en av våre dyktige konsulenter.

Webinar

Klikk her for å forstå hvordan du kan skape innsikt fra dine kundedata.

Se videoen

PowerCurve Platform video

PowerCurve™ Customer Management

Gjør det personlig

Kunder har flere valgmuligheter enn noensinne. I tillegg er de smarte, besitter mye kunnskap og forventer mer. For mange bedrifter fører dette til at det blir enda vanskeligere å beholde og videreutvikle gode kunder. Den beste måten å skape lojalitet og drive bærekraftig vekst, er ved å skape tettere bånd til eksisterende kunder og bygge varige relasjoner.

Bedrifter må ta ut verdien av sine data. Gjennom å anvende nøkkelinformasjon kan man oppnå relevant innsikt, hvorpå denne kan benyttes til å identifisere nye muligheter og til å tilby kundene de riktige produktene, til rett tid, gjennom riktig kanal.

Introduksjon av PowerCurve ™ Customer Management

PowerCurve™ Customer Management fra Experian er utformet for å maksimere verdien av kunderelasjoner og for å skape en positiv kundeopplevelse. Gjennom god beslutningstaking, kan man raskt anvende kundeinnsikt til handling. Denne verdifulle innsikten kan hjelpe deg med å administrere risikoelementer mer effektivt, gjennom å identifisere både sikre og mer risikable kunder. Med det kan du raskere ta riktig beslutning og ha bedre kontroll over kostnadene.

Med mulighet for å skape en unik profil på hver enkelt kunde, gir PowerCurve™ Customer Management en dypere innsikt i dynamikken på hvert enkelt kundeforhold. Dette helhetlige synet med beregninger av risiko, lønnsomhet, kjøpstilbøyelighet og livstidsverdi, betyr at du kan segmentere, personalisere og respondere til kunder som enkeltpersoner - gjennom deres foretrukne kommunikasjonskanaler. Slik kan du levere en rask, enkel, vennlig - og fremfor alt, en lønnsom tjeneste.

Bedrifter som bruker PowerCurve™ Customer Management kan:

  • Tilrettelegge for nye beslutningsmuligheter på en enkel måte
  • Oppnå bedre resultater og avkastning på investeringer
  • Øke farten på time-to-market og forbedre den totale produktiviteten
  • Tilpasse seg og manøvrere i stadig skiftende markeder
  • Forbedre kundetilfredsheten
  • Redusere kundefrafall
  • Redusere antall kunder som ikke kan betale for seg
  • Redusere antall ubetalte regninger og avskrivninger

Experian Decision Analytics har mer enn 30 år med erfaring i å berike kundedata og produsere meningsfulle analyser for å hjelpe bedrifter med å skape lønnsomme kunderelasjoner. Med PowerCurve™ Customer Management kan du optimalisere beslutningsprosesser, forbedre lønnsomheten på dine kunder, bygge lojalitet og håndtere risiko på alle nivå i hele livssyklusen.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.