Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Færre konkurser tross oljekrise

11-03-2016

Til tross for oljeprisfallet, viser konkurstallene for første kvartal i år positiv utvikling sammenliknet med i fjor.  

- Antall konkurser er lavt i hele landet. Blant aksjeselskapene er det faktisk færre konkurser i årets første kvartal enn tilsvarende periode i fjor, sier administrerende direktør i Experian, Frode Berg.

Totalt var det 1132 konkurser i Norge i første kvartal, en nedgang på 10 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. 

- Mye tydet på at konkursraten ville skyte i været i etterkant av oljeprisfallet, noe som var tilfellet under finanskrisen i 2008-2009. Foreløpig har norsk økonomi vist seg mer robust enn de fleste økonomer i Norge hadde spådd. Oljerelaterte selskaper har vist en formidabel evne til å kutte kostnader uten å måtte gå til skifteretten, sier Berg.

For å forklare årsakene til at norsk økonomi har vist seg sterkere enn mange hadde trodd, peker han på fem faktorer:

– Vi ser at konsumet har holdt seg, den gunstige valutakursen er svært bra for eksportnæringene, lavere rente stimulerer økonomien, det samme gjør økte offentlig infrastrukturprosjekter. Viktigst er det kanskje at næringslivet vårt er mer omstillingsdyktig enn vi hadde trodd, sier Berg.

Berg minner likevel om at man ikke bør se seg blind på denne statistikken og at konkursutviklingen bare i noen grad henger sammen med realøkonomien. Faktorer som selskapslovgivning og rammebetingelser for ulike selskapsformer spiller også inn.

- Konkurstallene er ikke et helt presist bilde på tilstanden i norsk økonomi og inneholder en rekke feilkilder. Eventuelle regulatoriske endringen kan påvirke konkursutviklingen uten at det er linket opp mot risikoutviklingen i næringslivet, sier Berg.

For ytterligere informasjon

Kontakt Frode Berg, administrerende direktør i Experian, mobil 97598037.

--------------

Om Experian

Experian er verdens største leverandør av kreditt-, analyse og markedsinformasjon til bedrifter. Vi hjelper våre kunder med verktøy som bidrar til å treffe bedre og mer lønnsomme beslutninger.

Experian plc er listet på London Stock Exchange (EXPN), og er en del av FTSE 100-indekset. Den samlede omsetning finansåret 2014 var 4,8 mia. USD. Experian består av 16.000 ansatte i 39 land og har hovedkontorer i Dublin, Nottingham, Costa Mesa (California) og Sâo Paulo (Brasil).

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.