Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Flat konkursutvikling første halvår

01-07-2015

Konkurstallene for første halvår viser at det er registrert 3 prosent færre konkurser sammenliknet med i fjor, i følge ny statistikk fra Experian. 

- Konkurstallene for første halvår står i sterk kontrast til krisestemningen i norsk økonomi. Tross en flat utvikling tror vi at trenden snart vil snu. Vi vet at det normalt tar 6-9 måneder fra selskaper opplever en nedtur til betalingsproblemene blir så akutte at selskapet havner i skifteretten. Først da dukker det opp i konkursstatistikken vår, sier administrerende direktør i Experian, Frode Berg

Så langt i 2015 er 2419 selskaper slått konkurs i Norge, noe som er en nedgang på 3,4 prosent sammenliknet med fjoråret. Industri er næringsområdet med skarpest negativ konkursutvikling første halvår, med 14 prosent flere konkurser første halvår i år sammenliknet med i fjor.

- De absolutte tallene konkurstallene for industribedrifter er for små til å trekke entydige konklusjoner. Vi snakker her om 96 konkurser i år mot 84 konkurser i fjor. Likevel er det et interessant trekk, og vi ser at hele 22 av bedriftene gikk konkurs så sent som i juni. Når flere industribedrifter må til skifteretten vet vi at dette har stor påvirkning på resten av økonomien, sier Berg.

Fordelt på fylker viser statistikken at Sogn og Fjordane, Buskerud og Nordland troner øverst på konkurstoppen for første halvår, målt i prosentvis konkursøkning fra fjoråret. På den andre siden av skalaen ligger Hedmark, Oppland og Finnmark med størst prosentvis nedgang i antall konkurser sammenliknet med fjoråret.

For ytterligere informasjon

Kontakt Frode Berg, administrerende direktør Experian, mobil 97598037

------

Om Experian

Experian er verdens største leverandør av kreditt-, analyse og markedsinformasjon til bedrifter. Vi hjelper våre kunder med verktøy som bidrar til å treffe bedre og mer lønnsomme beslutninger.

Experian plc er listet på London Stock Exchange (EXPN), og er en del af FTSE 100-indekset. Den samlede omsetning for finansåret som endte 31. mars 2015 var 4,8 mia. USD. Experian består av 17.000 ansatte i 39 land og har hovedkontorer i Dublin, Nottingham, Costa Mesa (California) og Sâo Paulo (Brasil).

Experian i Norden

I Norden er Experian representert i Norge, Danmark og Estland. Den nordiske organisasjon er en del av EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika). I Norge har Experian kontor i Oslo og Moss, med tilsammen 55 ansatte.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.