Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Hvor stor blir konkursøkningen?

01-08-2015

Experian venter en kraftig økning i antall konkurser utover høsten. Under finanskrisen steg antall konkurser med 40 prosent på ett år, men det blir neppe like dramatisk nå.

- Utviklingen på antall konkurser så langt i år har vært flat, men nå kommer snart konkursraset. Basert på tallene fra finanskriseårene forventer vi sterk konkursvekst ut over høsten, og at tallet vil ligge stabilt høyt i 2016, sier administrerende direktør i Experian, Frode Berg.

Under finanskrisen økte antall konkurser med opp nesten 40 prosent på ett år fra 2008 til 2009.

- Finanskrise-tallene viser at det er treghet mellom tidspunktet for da krisen slo inn, og tidspunktet da antallet konkurser begynte å stige kraftig. Finanskrisen begynte i USA i august 2007, men gav ikke utslag på konkursstatistikken her i Norge før senhøsten 2008. Derfor venter vi at krisen først slår inn i tallene denne høsten, sier Berg.

Oljeprisen har falt kraftig fra og med juli i fjor, men oljeprisfallet har fortsatt ikke gitt noe utslag på konkursstatistikken for oljefylkene Hordaland og Rogaland. Fylkene har faktisk færre konkurser enn på samme tid i fjor.

- Det er også viktig å understreke at det er vesentlige forskjeller på krisesituasjonene nå og da. Under finanskrisen var krisepsykologien mer intens og alle sektorer i næringslivet over hele Norge ble rammet. Denne gangen er krisen mer sentrert rundt oljefylkene og oljerelaterte bransjer, og derfor får vi neppe like stor konkursøkning som under finanskrisen, sier Berg.

I Norge er det så langt i år 1,7 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn på samme tid i fjor. 

For ytterligere informasjon

Kontakt Frode Berg, administrerende direktør Experian, mobil 97598037

------

Om Experian

Experian er verdens største leverandør av kreditt-, analyse og markedsinformasjon til bedrifter. Vi hjelper våre kunder med verktøy som bidrar til å treffe bedre og mer lønnsomme beslutninger.

Experian plc er listet på London Stock Exchange (EXPN), og er en del af FTSE 100-indekset. Den samlede omsetning for finansåret som endte 31. mars 2015 var 4,8 mia. USD. Experian består av 17.000 ansatte i 39 land og har hovedkontorer i Dublin, Nottingham, Costa Mesa (California) og Sâo Paulo (Brasil).

Experian i Norden

I Norden er Experian representert i Norge, Danmark og Estland. Den nordiske organisasjon er en del av EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika). I Norge har Experian kontor i Oslo og Moss, med tilsammen 55 ansatte.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.