Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Experian styrker global ID-verifikasjon med nye data fra Danmark og Nederland

Data- og analyseselskapet Experian har utvidet sine internasjonale datakilder i forhold til ID-verifikasjon ved å tilføre omfattende data fra Danmark og Nederland til sin globale ID-verifikasjonsplattform, Prove-ID.

Det er bl.a. tilført fødsels- og personnummer, navn og adresser på alle dansker. Data fra Nederland inkluderer detaljert kredittinformasjon, som dekker 85% av befolkningen over 18 år. På den måten kan bedrifter som ønsker å tilby produkter i disse landene, overholde lovgivningen og samtidig beskytte sine organisasjoner mot hvitvasking og annen type svindel. Bredden og dybden av Experians data kan også hjelpe bedrifter til vekst og ekspansjon ved å gjøre det enklere og anskaffe nye kunder.  

Med utvidelsen av datakilder fra de to landene kan Experian nå tilby sine globale kunder ID-verifikasjon i 7 markeder, utover Danmark og Nederland inkluderer også USA, UK, Tyskland, Sverige og Canada.

”Ved å bygge videre på vår eksisterende løsning innenfor svindel og ID-verifikasjon, demonstrerer vi vårt fokus på å levere internasjonale løsninger. Bredden og dybden av våre data er uten sidestykke. Det betyr at bedrifter, som opererer globalt, får en enklere hverdag med å leve opp til globale forskrifter. Det blir også enklere å anskaffe nye kunder og sist men ikke minst, man kan i høyere grad være med på å forhindre svindel”, sier Frank Papsø, Nordic Director for analyse og forretningsutvikling hos Experian.

Om Prove-ID

Prove-ID er en solid plattform, som kan hjelpe bedrifter med å leve opp til globale krav og samtidig forhindre svindel og ID-kriminalitet. Via plattformen kan bedriftene verifisere en forbrukers identitet ut i fra en rekke personlige data.

Plattformen er spesielt relevant for banker, forsikringsselskaper og andre bedrifter som tilbyr finansielle tjenester som f.eks. detaljhandelen. Lotteribransjen benytter også plattformen for å minimere svindel og bekjempe hvitvasking.

Kontakt

Experian – Nordisk direktør for analyse og strategiutvikling, Frank Papsø: +45 51 41 20 89

 

 

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.