Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Konkursutviklingen oktober 2015

01-11-2015

Generell informasjon om konkurser:

Antall konkurser i årets første ti måneder har sunket fra nær 4.000 til rund 3.700, en en nedgagn på over 7 % for alle selskapstyper og næringer. Det har vært en markant nedgang i konkurser for selskaper registrert i Enhetsregisteret, mens det har vært en kraftig økning i foretak registrert i Foretaksregisteret. For AS har det vært en økning på 4,3 % mens det for ASA ikke har vært noen økning og heller ikke noe volum av betydning.

Foretaksformene som har høyest konkursfrekvens er AS og ENK med hhv. noe over 3.000 og noe over 1.000 konkurser i årets første ti måneder. For foretaksformen NUF ser vi en nedgang i konkurser på rundt 45 % til noe under 200 selskaper i perioden.

Størrelsen på konkursene:

Ser vi på størrelsen på selskapene som er gått konkurs i årets første ti måneder mot samme periode i fjor, viser grafen under utviklingen i forhold til selskapets størrelse, hovedsaklig fordelt på følgende måte:

Uten regskap, omsetning < 20MNOK, omsetning <60MNOK og omsetning > 60MNOK.
Konkursutviklingen oktober
      2015
For de to venstre kategoriene, dvs. selskaper enten uten regnskap eller med omsetning under 20MNOK ser vi en nedgagn i begge grupper, og disse utgjør hovedtyngden av antallet selskaper som går konkurs. Ser vi i gruppene av selskaper med omsetning > 60MNOK, så har vi en økning på nesten 20% til 214 selskaper i årets ti først måneder, opp fra 179 i tilsvarende periode i 2014.

De fleste større selskaper som går konkurs er Aksjeselskaper. For konkursene registrert i de øvrige foretaksformene er det gjerne mindre selskaper det dreier seg om. Vi ser av grafen under, at blant de foretaksformene som tidligere hadde svært høy konkursrate, eksempelvis NUF – har vi i inneværende år hatt en nesten halvering av konkursandel innen den foretaksformen.

Den relativt kraftige nedgangen i konkursraten blant NUF i 2015 kan nok mye forklares av endringen i revisjonsreglene i 2011 som førte til at mange valgte å etablere et lite AS uten revisjonsplikt fremfor NUF som var mer vanlig i forkant av endringen. 

Mye av kredittrisikoen som er som følge flyttet til nye små AS, siden de utgjør en større andel av de små selskapene nå enn tidligere.
Dette er en av årsakene til at vi har sett de høye konkurstallene blant AS de siste årene, uten at det nødvendigvis har vært dårlige tider eller høye tap totalt sett.

Konkursutviklingen oktober
      2015
 
Fremover vil vi følge utviklingen i konkurser og tvangsavviklinger, samt bevegelsene innen betalingsanmerkninger for å vise utviklingen i tapsrisiko i litt mer detalj. Det er i den sammenheng viktig å få frem hva som ligger bak tallene, så vi får frem den underliggende utviklingen i kredittrisikoen. Et eksempel på at det er viktig å vite hva som skjer er følgende graf:

Konkursutviklingen oktober
      2015
 
Her vises andelen av alle konkurser blant Norske AS siden første kvartal av 2011, hvor det fremgår at snart halvparten av konkursene dreier seg om Aksjeselskaper som ligger under det tidligere kravet til både egenkapital og revisjonsplikt (stolpene). Tilsvarende selskaper ble tidligere registrert som ENK, NUF, ANS etc., men siden de nå teller i AS statistikken, så får det utviklingen til å se dårligere ut for AS enn om vi ikke hadde endret reglene. Samtidig ville disse selskapene været registrert med en annen foretaksform, slik at tapsrisikoen ville vært reflektert der i stedet. For selskaper med eksempelvis aksjekapital på over 500TNOK ser vi en nedgang over tid, som tilsier at tapsrisikoen har er avtaktende, så gjelder også for samtlige av de andre størrelsesgruppene av Aksjeselskap.

For ytterligere informasjon

Frode Berg, administrerende direktør Experian, mobil 97598037
Nils Staib, sjefanalytiker Experian, mobil 92821000

------

Om Experian

Experian er verdens største leverandør av kreditt-, analyse og markedsinformasjon til bedrifter. Vi hjelper våre kunder med verktøy som bidrar til å treffe bedre og mer lønnsomme beslutninger.

Experian plc er listet på London Stock Exchange (EXPN), og er en del af FTSE 100-indekset. Den samlede omsetning for finansåret som endte 31. mars 2015 var 4,8 mia. USD. Experian består av 17.000 ansatte i 39 land og har hovedkontorer i Dublin, Nottingham, Costa Mesa (California) og Sâo Paulo (Brasil).

Experian i Norden

I Norden er Experian representert i Norge, Danmark og Estland. Den nordiske organisasjon er en del av EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika). I Norge har Experian kontor i Oslo og Moss, med tilsammen 55 ansatte.

 • © Experian 2018. Alle rettigheter.