Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Konkursstatistikk 2012

I 2012 ble det registrert nesten 4.700 konkurser og tvangsavviklinger, en nedgang på ca 650 fra året før. Etter en nedgang i de to foregående kvartalene gikk antall konkurser opp igjen i fjerde kvartal.

Nedgang i konkurser i 2012
Det ble registrert ca 12% færre konkurser og tvangsavviklinger i 2012 enn i 2011 samtidig som antall aktive foretak økte.  I forhold til selskapsform se vi størst nedgangen blant aksjeselskap. Konkursraten er fremdeles høyest blant NUF, men også her ser vi en nedgang både i antall og i forhold til aktive foretak. 
Geografisk kommer Hedemark fylke best ut med en nedgang på 33% etterfulgt av Akershus og Telemark. I de fleste fylker faller konkursraten, mens Møre og Romsdal hadde størst økning med 14%. Vest Agder er fylket med høyest konkursrate og hadde også en vekst i antall konkurser i 2012.

Vi ser også  et fall i konkursraten i de fleste bransjer. Den klart høyeste andel konkurser finner vi fremdeles blant overnattings- og serveringssteder, selv om vi også her ser et marginalt fall. Bygg- og anleggsvirksomhet har også en konkursrate over de fleste andre bransjer og kun et marginalt fall i forhold til 2011.

Antall konkurser øker igjen i fjerde kvartal
Antall konkurser økte i fjerde kvartal etter en nedgang både i andre og tredje kvartal. De to foregående årene har vi sett en tilsvarende økning på slutten av året, og antall konkurser er lavere i fjerde kvartal i 2012 enn i tilsvarende kvartal i 2011 og 2010. Det er dermed for tidlig å si om nedgangen har snudd.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.