Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Stor nedgang i antall nye aksjeselskap

06-05-2015

Antall nye aksjeselskap faller kraftig i årets første kvartal. Til tross for høye ambisjoner om flere norske gründere ble det etablert 25 prosent færre aksjeselskap første kvartal sammenliknet med fjoråret. Trenden tiltar dramatisk i mars, i følge ny statistikk fra Experian.

- Trenden blir veldig tydelig hvis vi ser på de ferskeste tallene. I mars i år ble det registrert bare 880 nye aksjeselskap, mot 2266 i fjor, som er en nedgang på hele 61 prosent. Statistikken viser at gründerspirer ikke tør ta sjansen på å etablere seg når mørke skyer truer den norske oljeøkonomien. Nedgangen er et tegn på at aktiviteten i økonomien nå er i ferd med å dabbe av, sier administrerende direktør i Experian Frode Berg.

Første kvartal i år ble det etablert 5 823 nye aksjeselskaper, mot 7 768 første kvartal 2014. Antall nyetableringer innen enkeltmannsforetak og norskregistrert utenlands foretak, såkalte NUF, holder seg stabilt sammenliknet med fjoråret. Blant foretaksformene skiller utviklingen innen aksjeselskapene seg altså ut med en negativ trend.

- Antall nyetablerte aksjeselskap er en god markør for tilstanden i norsk økonomi. Hvis det koker i økonomien dukker det opp nye AS hele tiden. På den andre siden vet vi at usikkerhet rundt inntekt er den viktigste grunnen til at folk ikke velger å etablere egen bedrift. Det er derfor naturlig at nyetableringsveksten stopper opp i en tid preget av økonomisk usikkerhet, sier Berg.

Fylkene Aust Agder, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har det største nedgangen i antall nyetablerte selskaper med 23 prosent. Vest-Agder og Svalbard er de eneste fylker som kan notere seg en marginal oppgang i antall nyetableringer sammenliknet med fjoråret.

------

Om Experian

Experian er verdens største leverandør av kreditt-, analyse og markedsinformasjon til bedrifter. Vi hjelper våre kunder med verktøy som bidrar til å treffe bedre og mer lønnsomme beslutninger.

Experian plc er listet på London Stock Exchange (EXPN), og er en del af FTSE 100-indekset. Den samlede omsetning finansåret 2014 var 4,8 mia. USD. Experian består av 16.000 ansatte i 39 land og har hovedkontorer i Dublin, Nottingham, Costa Mesa (California) og Sâo Paulo (Brasil).

Experian i Norden

I Norden er Experian representert i Norge, Danmark og Estland. Den nordiske organisasjon er en del av EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika). I Norge har Experian kontor i Oslo og Moss, med tilsammen 55 ansatte.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.