Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Godt rustet for et lite fall i den økonomiske temperaturen

Experian ser løpende på en rekke parametere som avdekker sunnhetstilstanden i norsk næringsliv. For tiden ser vi en liten økning i antall konkurser, og kombinert med et fall i nyetableringer og dalende boligpriser, står Norge muligens overfor en liten svingning i den økonomiske temperaturen. Heldigvis har landet en sterk offentlig sektor og en banksektor som er god rustet.

Norge har inntil videre stått litt på sidelinjen av finanskrisen. Nøkkeltallene viser fortsatt at det er tilfellet, til tross for en liten økning i antall konkurser. Når vi sammenligner med oktober 2012, måtte ca. 10 % flere virksomheter sette kroken på døren. Tina Sandnes Rellsve, direktør i Experian Norge, er allikevel ikke bekymret: ”Vi ser en liten økning, men har ingen forventninger om en akselererende situasjon i løpet av høsten – tvert i mot. Mange av de virksomhetene som ikke overlever er forholdsvis unge, og trolig et resultat av lettelser i reglene for nyetableringer tilbake i 2012. Dessverre ser vi nå at noen av virksomhetene simpelthen ikke ble skapt på sterkt nok forretningsgrunnlag”.

Færre nye virksomheter

I 3. kvartal av 2013 så 4456 virksomheter dagens lys, sammenlignet med 6554 samme periode i fjor. ”Det er bekymrende å se fall i investeringslysten, og en rekke sektorer som for eksempel bygg og anlegg, vil muligens være presset i den kommende tid. Til gjengjeld vil andre sektorer, som for eksempel akvakultur, holde trykket oppe. Det blir veldig spennende og følge utviklingen”, sier Tina Sandnes Rellsve. I tillegg ser vi en del bedrifter som har vært med i gamet en stund, som nå sliter med etterdønningene fra finanskrisen. Mye av goodwillen og finansieringsmulighetene er nå oppbrukt, samtidig som konkurranseforholdene har forverret seg.

”Oppsummert kan man si at vi opplever noe mer utfordringer i næringslivet enn tidligere. Boligprisene faller og oljeprisen stagnerer fortsatt. Til gjengjeld har den norske stat masse muskler til å styrke den samlede etterspørselen, og samtidig har vi en banksektor som har lært mye av krisen. Alt i alt ser vi et norsk næringsliv som trives og er godt rustet for små svingninger”, avslutter Tina Sandnes Rellsve.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.