Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Tendensen med flere konkurser i Norge fortsetter

Landets skifteretter får stadig mer å gjøre. Tall fra Experian viser en økning på 15 % blant norske bedrifter i 2013. Det er første gang siden 2009 at vi ser en økning i antall konkurser. Mens konkurser i enhetsregisteret (alle foretak i Norge)sank med 43 %, var økningen i foretaksregisteret (cirka 45 % av alle registrerte foretak i Enhetsregisteret er registrert i foretaksregisteret) 211 %. 

Innenfor næringene jordbruk, skogbruk og fiske var økningen på 12 %. Transport og lagring økte med 16 % og industri med 25%. I bygg- og anleggsbransjen var økningen 17 %, varehandel 24 %, forretningsmessig tjenesteyting 20 %, og innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting var økningen på hele 42 %. 

Østfold var det fylket som hadde den høyeste økning i antall konkurser med hele 38 %, mens i Finnmark var det 18 % færre konkurser sammenlignet med året før. 

Det er ikke bare de små selskapene som må sette kroken på døren. I 2013 var det en økning på 275 % blant selskaper med mellom 20 og 100 ansatte. Fra 8 i 2012 til 30 i 2013.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.