Experians presserom

RELEVANTE NYHETER FRA EXPERIAN

Over 1 million betalingsanmerkninger registrert i Norge ved inngangen til 2014

Dårlige betalere

Statistikk fra Experian viser per januar 2014 at 237.000 nordmenn er registrert med betalingsanmerkninger. Dette utgjør 5, 2 % av Norges befolkning på over 18 år. 3, 9 % av alle kvinner og 6, 3 % av alle menn er registrert med totalt 1,1 million anmerkninger.

Det totale beløpet disse til sammen skylder er på svimlende 34,3 milliarder kroner. Det positive er at det er en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, da beløpet skrev seg til 34, 4 milliarder kroner.

Av kvinnelige Daglig ledere i norske foretak, er 10 % registrert med betalingsanmerkninger privat. For menn med samme rolle er andelen 25 %.

Når vi sammenligner med fjoråret, ser vi at 1,3 % av de som var gode betalere da, nå er registrert med betalingsanmerkninger, mens 0,9 % av de som var registrert som dårlige betalere i fjor, nå har gjort opp for seg.

De voksne sliter mest med regningene

Det er blant voksne mellom 35-49 år vi ser den høyeste andelen dårlige betalere. I denne gruppen er 7,5 % registrert med betalingsanmerkning, mot gjennomsnittet på 5,2 %. Blant de under 30 år er andelen 3 %.

På ca. 10 år har gjennomsnittsalderen på en dårlig betaler økt fra 32 til 42 år, og det er mennene som sliter mest. Gjennomsnittlig nettoinntekt til de dårlige betalerne i denne aldersgruppen er 215.000 Kroner

Bedre utvikling blant de unge

Hvis vi går 2 år tilbake i tid ser vi en nedgang i totalt skyldig beløp hos de under 30 år. I 2013 var skyldig beløp hos denne aldersgruppen 2,3 milliarder, mot 2 milliarder i dag. Når det gjelder de over 60 år har det derimot vært en økning, både i antall dårligere betalere og i totalt skyldig beløp. I 2013 var de dårlige betalerne over 60 registrert med skyldig beløp på 4,8 milliarder, mot 5,1 milliarder i 2014.

Norges største private kreditorer er i første rekke banker, forsikringsselskap, leasing og kredittselskaper. Det er her ofte snakk om store beløp. Men samlet sett er det den norske stat og kommune som er Norges største kreditor. Nordmenn skylder f.eks. mange milliarder i skatt som har gått til betalingsanmerkninger, i tillegg kommer forfalte avgifter, ubetalte bøter, osv.

Konkurser og tvangsavviklinger

De to første måneder av 2014 ser vi en nedgang blant konkurser i enhetsregisteret (alle foretak i Norge) på 77 %, sammenlignet med samme periode i fjor. Ca. 45 % av alle foretak i enhetsregisteret er registrert i foretaksregisteret. Blant disse var økningen på 72 % i samme periode. 

Oppsummert

Trenden med økning blant dårlige betalere i Norge fortsetter. Dårlige betalere vil også fortsette å øke dersom det ikke blir noen endringer i forhold til det å gi ut kreditt/lån. Derfor er det viktig at man i kredittavdelinger rundt om i landet er beviste rundt de scenarioer som kan oppstå, og tar nødvendige forbehold.

Når det gjelder konkurser blant norske foretak, ser vi en økning siden april i 2013, og trenden tyder på at det kan komme til å bli ytterligere vekst. Leder for Credit Service i Experian Norge, Tina Rellsve, tror 2014 vil bli et spennende år med tanke på konkursutviklingen, da det blant annet tyder på at private husholdninger forbruk faller. Dette vil blant annet kunne til tøffere tider for flere bedrifter.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.