Analyse og Dokumentasjon

Analyse og Dokumentasjon

Det er viktig å ha en objektiv dokumentasjon på et selskaps økonomi når man skal inngå et nytt samarbeid, eller vurdere fortsettelsen av et eksisterende samarbeid. Enten dette gjelder ditt eget selskap for at du skal legge det frem som et salgsfremmende virkemiddel, ved anbud eller ved søknad om lån, eller for å få grundigere informasjon om andre selskaper.

Foretaksanalyse for AS og ASA

En Foretaksanalyse inneholder all tilgjengelig økonomisk og juridisk informasjon om et ønsket foretak, i en samlet rapport. Opplysningene hentes ut fra Experians database, som kontinuerlig kvalitetssikres og oppdateres fra en rekke kilder. Dette gir deg en nøytral vurdering av foretaket og dets kredittverdighet.

Foretaksanalyse for ENK

En Foretaksanalyse inneholder all tilgjengelig økonomisk og juridisk informasjon om et ønsket foretak, i en samlet rapport. Opplysningene hentes ut fra Experians database, som kontinuerlig kvalitetssikres og oppdateres fra en rekke kilder. Dette gir deg en nøytral vurdering av foretaket og dets kredittverdighet.

Bransjeanalyse

All kredittgivning innebærer en viss risiko. Med økt kunnskap om de viktigste egenskapene ved en bransje tar du lettere gode beslutninger mot denne. Experians Bransjeanalyse viser status for de bransjene som er kritisk for din arbeidsdag.

Kundeavtale

En Kundeavtale er en produktpakke som gjelder for en periode på et år og som består av kvartalsvis oppdaterte Foretaksanalyser på eget selskap, 10 Foretaksanalyser på fritt valgte selskap, samt en Credit Score Attest.

Verdivurdering

Hvor mye er ditt eller andre foretak verdt? Med regnskaps- og bransjeinformasjon som vesentligste kilder utfører vi vurderinger og verdiberegninger av selskaper i over 50 land.

Konkurrentanalyse

Konkurrentanalysen viser regnskaps- og nøkkeltallene til en utvalgt virksomhet nøye sammenlignet med de nærmeste konkurrentene.

  • © Experian 2019. Alle rettigheter.