Registervask

Øk kvaliteten og verdien på ditt kunderegister

Registervask

Ved å vaske ditt kunderegister kan du redusere problemer med identifikasjon av foretak, dobbeltregistreringer og àjourhold av registeret. Ved å tilføye nyttige data kan vi hjelpe deg til å ta bedre beslutninger om dine kunder.

Oppdatert informasjon

Hver eneste dag året igjennom tilføres våre databaser informasjon fra Brønnøysundregistrene og andre offentlige registre, landets inkassobyråer og egen datafangst. Daglig registreres det blant annet nye konkurser, betalingsanmerkninger og adresseendringer.

Berik dine data

Det eneste vi trenger for å oppdatere/tilføre dataene i ditt kunderegister, er firmanavn, postnummer og kunde- eller saksnummer. Hvis adresse eller foretaksnummer foreligger, forbedrer dette resultatet. Du får levert et “rent” og beriket register over dine forretningsforbindelser. I tillegg får du en oversikt over objekter som ikke er tilfredsstillende identifisert.

Hvilken informasjon kan oppdateres eller påføres dine registre?

 • Credit Rating som sier noe om foretakets kredittverdighet
 • Betalingsanmerkninger
 • Firmanavn, adresse, postnr, telefonnummer og telefaksnr
 • Foretaksnummer
 • Kontaktpersoner
 • Regnskapsinformasjon, som f.eks.omsetning, resultat før skatt,
 • Utestående fordringer eller andre tall fra regnskapet eller balansen
 • Nøkkeltall som likviditetsgrad,gjeldsgrad med mer
 • Bransjekoder
 • Antall ansatte
 • Bankforbindelse

Jeg ønsker mer informasjon

Fyll ut skjema og send inn så kontakter vi deg snarlig.

 • Send

* Disse feltene må fylles i.

 • © Experian 2018. Alle rettigheter.