Troverdighetsprodukter

Vis din gode kredittverdighet

Troverdighetsprodukter

I dagens økonomi bør du fortelle dine prospekt, kunder og samarbeidspartnere om din gode kredittverdighet. 

Dette viser at du er en seriøs og troverdig partner det er trygt å handle med.  

Hva gjør Experians kredittscorebevis for deg:

  • Hjelper deg å øke salget og forenkle markedsføringen
  • Forsterker din bedrifts profil og viser at selskapet er trygt å gjøre forretninger med
  • Styrker bedriftens troverdighet og du får en fordel over konkurrentene ved å vise frem selskapets kredittverdighet
  • Du får en bedre forhandlingsposisjon ved å demonstrere at bedriften din er trygg og seriøs
  • Forteller verden at bedriften har god overlevelsesevne og er kredittverdig

eSigill

eSigill er et kredittverdighetsbevis som publiseres på bedriftens egen nettside. Beviset viser til enhver tid selskapets kredittverdighet og hjelper deg fremstå som seriøs, profesjonell og gi troverdighet til potensielle kunder og samarbeidspartnere.

Credit Score Attest

En Credit Score Attest er et diplom og en bekreftelse på foretakets sunne økonomi og gode kredittver­dighet. Kredittverdigheten angis på en Delphi-skala fra 0-1000 poeng, der 1000 poeng er absolutt beste kreditt­verdighet.

Kredittverdighetsbevis

  • © Experian 2019. Alle rettigheter.