kredittverdighetsbevis

til publisering på egen webside

Ta kontakt for mer informasjon om eSigill

Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om eSigill, eller bestille til din egen nettside.

eSigill

Et eSigill er et kredittverdighetsbevis til publisering på et selskaps egen webside. Beviset viser til enhver tid selskapets kredittverdighet og hjelper bedriften fremstå som seriøs, profesjonell og gi troverdighet til potensielle kunder og samarbeidspartnere. Det viser hvilken risikoklasse selskapet tilhører; Absolutt beste kredittverdighet, Beste kredittverdighet, God kredittverdighet eller Kredittverdig.

Opplysningene som eSigill baseres på hentes ut fra Experians database, som kontinuerlig kvalitets­sikres og oppdateres fra en rekke kilder. Dette gir en nøytral vurdering av foretaket og dets kredittverdighet. e-Sigillet oppdateres daglig via Experians databaser.

Risikoklasser

Kredittverdigheten baseres på Experians scoringmodell Commercial Delphi, dvs. en modell som ut fra avanserte analyser og statistiske metoder kan predikere selskapenes fremtidige betalingsevne, og dermed gi en score ut fra dette. Commercial Delphi gir en score på en skala fra 1 til 1000 som igjen er delt inn i 8 ulike risikoklasser, der 1000 er høyeste score. Detaljer i tabellen under.

Risikoklasse (1-8) Score (1-1000) Beskrivelse Konkurssannsynlighet
8 959-1000 Absolutt beste kredittverdighet 0,01 %
7 876-958 Beste kredittverdighet 0,09 %
6 769-875 God kredittverdighet 0,44 %
5 671-768 kredittverdig 1,20 %
4 590-670 Lave kredittbeløp anbefales 1,91 %
3 272-589 Kreditt mot sikkerhet anbefales 5,29 %
2 2-271 Ikke kredittverdig 15,15 %
1 1 Kreditt frarådes 35,56 %

  • © Experian 2019. Alle rettigheter.