Loading...

Ekspertperspektiv

Ekspertperspektiv: Hvordan kan virksomheter håndtere de største utfordringene de står overfor gjennom hele livssyklusen, de neste fire årene?

Chris Thomas, Bedrageri Sales Director, EMEA, og løsninger kommer med sitt syn på de tre største utfordringene som har blitt fremhevet av virksomhetene innen området svindel frem mot år 2020. Hvis du vil lese hele rapporten, som analyserte svar fra 255 viktige beslutningstakere fra 195 organisasjoner innen telekom og økonomi i åtte regioner i EMEA, kan du klikke her.

De største utfordringene innen svindel for virksomheter de neste fire årene:

  • Svindelintegrering i interne systemer / utfordringer
  • Ivareta virksomheten samtidig som kundeopplevelsen optimaliseres
  • Identifisere gjentakende lovbrytere

Hva er ditt syn på de største utfordringene?

Distribusjon av en moderne beskyttelsesstrategi mot svindel på tvers av flere virksomhetskanaler og deres relaterte systemer er en utfordring som ikke kan undervurderes. Som vi vet, vil svindlere alltid finne og utnytte svakheter i systemer, prosesser og infrastrukturer. Vi ser flere eksempler på dette i hele verden gjennom svindelangrepsmetoder, for eksempel sosial manipulering, som fokuserer på å utnytte hull i en organisasjons svindelforsvar. Men det som gjør beskyttelse mot svindel på flere systemer og ved hjelp av flere prosesser til en utfordring, er at det er multidimensjonalt.

På ett nivå må organisasjoner få tilgang til og integrere eksisterende kundedata (dvs. data som sendes inn eller som er tilgjengelig som en del av søknadsprosessen) fra en rekke komplekse og gamle systemer som kan ha blitt utviklet som følge av fusjoner, oppkjøp og overtakelser. Samtidig kan mer statiske kundedata oppbevares i systemene til partnerorganisasjoner. I hvilken grad disse dataene er tilgjengelige og kan integreres for å gi et fullstendig bilde av kunderelaterte data, vil deretter påvirke organisasjonenes evne til å bekjempe svindel. Dette kan også ha en negativ innvirkning på kundeopplevelsen, siden det å ha ufullstendige relasjonshistorier kan føre til at feilaktige beslutninger blir tatt.

Noe som organisasjonene allerede vet, er at det er et økende behov for ikke bare å sørge for en fullstendig oversikt over kundens data, men også å få en omfattende kjennskap til kundens adferdsdata, både på det statiske datanivået (navn, adresser, betalinger osv.) og på det digitale nivået, siden digitale kanaler er den viktigste samhandlingsfaktoren for kundene.

Adferdsdata er tilknyttet adferden til både sluttkundene og enhetene som brukes til å samhandle med virksomheten. Det er viktig for å få en ekstra måte å identifisere svindel på – enten gjennom å avdekke uregelmessigheter og uoverensstemmelser mellom kunden og enheten, eller mulige koblinger til andre mistenkelige enheter eller enheter som tidligere har vært forbundet med svindel. Ved å få en omfattende forståelse av aktivitetene som skjer i sanntid på det digitale nivået, kan organisasjonene forsvare seg mot den moderne cyber-kriminaliteten på en mye mer effektiv måte. Det bare å be kunden om å oppi statiske data – passord, engangskoder, hemmelig spørsmål osv. – er ikke lenger effektivt og fremstår som påtrengende for gode kunder. Igjen og igjen ser vi organisasjoner tape mot kriminelle siden cyber-kriminelle har alt de trenger for å bryte ned disse forsvarstypene, og det er de verdifulle kundene som må ta støyten ved å måtte benytte flere tungvinte prosesser for å få tilgang til tjenestene sine.

Den tredje dimensjonen av beskyttelsesintegrering mot svindel handler om å benytte statiske og adferdsbaserte data utover miljøet til selve organisasjonen (og kanalpartnerne) og heller inkludere en hel sektor eller flere sektorer i næringslivet. Samarbeidsbasert svindelrisikoadministrasjon innen både statiske og adferdsbaserte data er et område der vi ser for oss at det vil bli betydelig aktivitet fra organisasjonenes side for å sikre en bredere avdekking av ulovlig aktivitet og stoppe kriminelle fra å angripe flere organisasjoner.

Men som om denne multidimensjonale utfordringen ikke var nok, må all denne integreringen tilføres enda et lag som ikke bare gjenspeiler kundens foretrukne kanaler, men som også gjør dette på en så sømløs måte som mulig for å unngå at det påvirker kundeopplevelsen.

Hvordan kan virksomhetene løse disse utfordringene?

For det første må organisasjonene benytte en helhetlig tilnærming til forebygging av svindel, som ikke bare fokuserer på uregelmessigheter, men som også ser på hvordan dette gjøres med overlegg. Det å bruke tradisjonelle forebyggingsteknikker og -strategier for nye digitale kanaler vil ikke fungere. Kundene er mer mobile enn noensinne og krever å kunne samhandle med tjenestene sine fra hvor som helst i verden, når som helst. Hvis en kunde får en dårlig opplevelse på grunn av gammeldagse forebyggingsteknikker mot svindel, vil den moderne kunden ikke nøle med å se seg om etter andre leverandører.

Tilgang til adferdsdata i sanntid er en potensiell løsning for å forebygge svindel. Men dette alene vil ikke hjelpe organisasjoner med å balansere konkurrerende prioriteringer for håndtering av risiko, samtidig som de skal øke inntektene, forbedre omdømmet sitt og bygge opp livslange kundeforhold.

Hvis adferdsdata bare blir sett på som enda en datatype, kan infrastrukturer og prosesser bli enda mer komplekse.

I stedet erkjenner fremadtenkende organisasjoner at adferdsdata skaper muligheter for en ny tilnærming. Dette vil i økende grad gjøre det mulig for organisasjoner å bevege seg bort fra en tilnærming til svindelforebygging der én løsning passer til alt. Denne tilnærmingen frustrerer de mange gode kundene og får dem til å melde overgang til konkurrenter.

Hvis adferdsdata brukes på riktig måte, kan det hjelpe organisasjoner med å gjenkjenne aktivitetene til gode kunder langt raskere, noe som gjør at de blir tilbudt sikre og enkle godkjenningsløsninger. Den potensielle premien er en god utviklingssirkel – der adferdsbaserte godkjenningsløsninger bygger opp lojalitet og hjelper organisasjoner med å bli den den beste leverandøren. Dette vil gjøre det mulig for organisasjoner å bevege seg mot en reevaluering av infrastrukturen for risikoadministrasjon, samtidig som de kan oppnå raskere innføring av digitale løsninger til lave priser og raskere reduksjon av tradisjonelt dyre kontorfasiliteter, for eksempel telefonsentre.