Loading...

Halvparten av alle organisasjoner har ingen oversikt over den reelle kostnaden som mobilsvindel påfører virksomheten deres

Vårt siste nettseminar som ble holdt av Forrester og Chris Thomas, Experians direktør for svindel og ID i EMEA, fremhevet det akutte behovet for bedrifter å endre tilnærming fra å stole på kjente kunder til å få en 360-graders forståelse av kundenes atferd og transaksjoner og sammenhengen som disse transaksjonene blir utført i. Dette vil gjøre det mulig for organisasjoner å gå fra bare å KJENNE kundene sine til virkelig å FORSTÅ dem.

Denne tilnærmingen gir betydelige muligheter på to fronter. For det første vil man bli bedre kjent med og øke tilliten til kundene. Disse følelsene er viktige pådrivere for lojalitet og vil derfor ha innvirkning på den generelle kundetilfredsheten og skape langvarige kundeforhold. For det andre, som Chris drøftet i nettseminaret, vil en mer omfattende forståelse gjøre at organisasjoner benytter mer kundesentrerte tilnærminger til utfordrende problemer som autentisering og registrering av svindel. Det å klare å balansere en positiv kundeopplevelse med behovet for å håndtere risiko er fremdeles en stor utfordring, men dette kan løses ved å benytte atferds- og transaksjonsbaserte kundedata gjennom flere kanaler, tolke disse dataene med avanserte analyser og effektiv administrasjon av de resulterende avgjørelsene og innføre støtte for arbeidsflytprosesser med nyskapende teknologi.

I nettseminaret ble publikum spurt om hvordan deres nøkkeltall for mobilsvindel var sammenlignet med tradisjonelle kanaler. Så mange som 51 % av de spurte innrømmet at de manglet oversikt over nøkkeltall for mobilsvindel, og da de ble spurt om hva som er den største utfordringen når det gjelder å integrere administrasjon av mobilsvindel i svindelforebyggingsstrategien deres, svarte også nesten halvparten (45 %) at de manglet oversikt over mobiltrafikken. Resultatene tegner et foruroligende bilde, for hvis organisasjonene ikke kjenner til hvor omfattende svindelen er, hvordan kan de da utvikle en effektiv strategi for å bekjempe den uten at det får en negativ innvirkning på gode kunder?

I et tredje spørsmål ble publikum bedt om å vurdere gjennom hvilken kanal de forventet å få den største økningen i antall kunder. Det er ingen overraskelse, siden vi nå ser millenniumsgenerasjonen (personer som har fylt 18 år siden 2000) innta rollen som den viktigste kundegruppen, at kategorien online og mobil ble størst med 69 %. Interessant nok var det bare 13 % som nevnte Tingenes Internett (IoT) som en viktig kanal for fremtidig kundevekst.

Bedriftene må håndtere kundenes økende behov om å kunne benytte en fullstendig digital løsning, samtidig som de sørger for komplett sikkerhet,  og Experian har en rekke ressurser for å skape en slik løsning. Gå til nettstedet vårt for å få tilgang til opptak fra nettseminaret og andre nyttige ressurser.