Loading...

Skap basis for optimale beslutninger

Bedrifter konkurrer ikke lenger kun på pris men også på evnen til å møte kundenes økende forventinger og levere førsteklasses kundeopplevelser gjennom effektive og kundevennlige prosesser.

En positiv kundeopplevelse er et viktig konkurranseparameter for å kunne få nye samt fastholde eksisterende kunder.

I følge vår nyeste undersøkelse utført av Forrester Consulting på vegne av Experian sier kun 36% at de tilbyr en sømløs og effektiv on-boarding av nye kunder.

Bedrifter som begrenses av gamle systemer, avhengighet til utviklere, og manuelle prosesser står i fare for å miste markedsandeler til mindre og fulldigitale konkurrenter. Det er derfor kritisk å levere effektive og konsistente kredittbeslutninger for å kunne forbli konkurransedyktig.

Ved å kombinere data, analyser og automatiserte beslutningsprosesser vil bedrifter kunne redusere risiko og øke lønnsomheten samt øke effektiviteten og redusere tiden som trengs fra søknad til godkjenning. Dette vil resultere i en bedre kundeopplevelse.

Enhver kredittsjef overveielse er å beslutte om en kunde skal få innvilget kreditt og hvilken kredittgrense som skal innvilges. En rett beslutning vil være grunnleggende for videre vekst ved å øke kredittgrensen til de gode kundene.

En feil beslutning kan derimot utsette bedriften for ytterligere tap og risikere å miste fremtidige potensielle salgsmuligheter. Videre, kan det medføre ytterligere omkostninger da flere ressurser må brukes på innkreving.

I følge undersøkelsen sier kun 40% at de har en overvåking på plass til å identifisere og monitorere endringer i riskstatus og kundeadferd.

Med et godt datagrunnlag, innsikt, teknologi og verktøy vil bedrifter kunne ta informerte og effektive beslutninger gjennom hele kundeforholdet.

Bedrifter bør overveie følgende:

Er dagens verktøy i stand til å innhente nye kunder raskt og effektivt?

Effektive og konsekvente beslutninger er avgjørende for å onboarde nye samt fastholde de riktige kundene. Manuelle prosesser er dyre og tidskrevende og kan gi en dårlig kundeopplevelse som kan resultere i tap av både kunder og omsetting. Me de riktige verktøyene og god innsikt kan bedrifter få kunder raskere og frigjøre verdifulle ressurser til andre oppgaver.

Treffer bedrifter i dag beslutninger basert på begrensende og mangelfulle datakilder?

Begrensede og fragmenterte datakilder kan resultere i et manglende overblikk over kundens situasjon. Dette kan føre til økt risiko, tapte inntekter og feil beslutningsgrunnlag. Med riktig teknologi kan bedrifter lagre kredittstrategien et sted, ha tilgang til et verktøy som muliggjør raske endringer samt få tilgang til relevante 3.parts datakilder samtidig som man kan bruke egne data som en del av beslutningsgrunnlaget.

Begrensete IT ressurser og budsjetter

Oppsett av kompleks data, analyser og softwarepakker kan ofte være dyrt og tidkrevende. Men det finnes teknologiløsninger for bedrifter med begrensende IT-ressurser og budsjetter. Software as a Service (SaaS)-modeller som Experian InStrategy krever minimal involvering fra IT-avdelingen og er ikke avhengig av utviklere internt/hos fagsystemleverandører.

Ønsker du å forbedre effektiviteten og redusere omkostningene?

Dette er en utfordring, mange bedrifter står overfor og kan være vanskelig å oppnå, Experian InStrategy gjør det mulig for bedrifter å redusere omkostninger ved å automatisere kredittbeslutninger som muliggjør behandling av flere søknader enn med en manuell prosess.

Experian InStrategy er en hel automatisert løsning som er tilgjengelig 24/7 enten via en hostet tjeneste. Dette gir bedrifter mulighet til å automatisk hente data fra egne kilder eller via oppslag i Experians kredittbureaudata. På bakgrunn av data og bedriftens egne policyregler, utarbeides en anbefaling, som inkluderer den maksimale kredittgrensen bedriften kan tilby kunden. Løsningen kan også beregne andre variabler som f.eks. anbefalt rentesats.

Ønsker du å vite mer om InStrategy?

Ta kontakt med oss:

t: 815 55 454

m: kundesenter@no.Experian.com