Loading...

Spennende tider i møte

frode-pictureFrode Berg, Managing Director Nordics, Experian

”I 2017 var Experian for fjerde året på rad på listen over verdens mest innovative virksomheter. Dette får oss allikvel ikke til å hvile på laurbærene” – Frode Berg, Managing Director Nordics, Experian

Digitaliseringstrenden blir sterkere og sterkere. Med innføring av GDPR og PSD2, byr 2018 både på store utfordringer og store muligheter. Midt i disse endringsprosessene står Experian.

2017 har vært et bra år for norsk økonomi. Veksten er god og arbeidsledigheten faller. Imidlertid henger den økende gjeldsbelastningen i de nordiske husholdningene som en mørk sky på himmelen. I Norge har vi også fått den lite heldige tittelen «verdensmester i gjeldsoppbygging». Dette understreker hvor viktig det er at vi har solide systemer for å avdekke en kundes kredittverdighet. Men slike systemer er avhengige av at vi hele tiden tar i bruk det nyeste av teknologi for å møte kundens behov. Innføringen av de nye bankdirektivet PSD2 åpner for nye konkurrenter av finansielle tjenester. Det skjerper konkurransen i bankmarkedet og dermed også kravet til gode kredittvurderingssystemer ytterligere.

På forbes liste over verdens mest innovative selskaper

I Experian er vi stolte over at innovasjon er en så sterk del av vår bedriftskultur. Experian skal fortsette å dyrke vår innovasjonskultur og øke fokuset på å levere førsteklasses kundeopplevelser. Det er nettopp denne innovasjonskulturen som er hovedgrunnen til at vi figurer på Forbes sin liste over verdens mest innovative selskaper for fjerde år på rad.

I løpet av 2017 har vi fornyet IT-plattformene våre slik at oppdateringer vil skje enda raskere. Dette bidrar til at vi enklere kan utvikle nye produkter, innovere og stå sterkere rustet for fremtiden. Samtidig har vi revitalisert og styrket analysemiljøet vårt, både her hjemme og internasjonalt, og lansert en ny Software as a Service (SaaS)-modell – Experian InStrategy.

Experian InStrategy er en innovativ plattform som gir bedrifter tilgang til automatiserte og konsekvente kredittanbefalinger. Digitaliseringen fører til at mengden med data øker. Ulike typer data blir mer tilgjengelige, fra en rekke ulike kilder. Nå er det ikke lenger bare snakk om strukturert data slik vi er vant til å tenke data, men også ustrukturert data. Data er tilgjengelig raskere enn før og vi ønsker å behandle den i sanntid for å maksimere verdien. Løsningen kombinerer data, analyser og teknologi i en og samme brukervennlige løsning, og gjør det enkelt å lansere nye produkter raskt for å kapitalisere på nye markedssegmenter. Videre gir InStrategy bedrifter en mulighet til å reagere kjapt på endringer i markedet og tilpasse seg regulatoriske endringer, redusere risiko og øke lønnsomheten.

Unlocking the power of data: Becoming a true insight driven business

Experian lanserte i 2017 også en ny trendrapport “Unlocking the power of data: Becoming a true insight driven business”, utført av Forrester Consulting. Den viser at de viktigste fokusområdene fremover vil dreie rundt mer avansert dataanalyse, håndtering av svindelforsøk og bedre kundeinnsikt. Disse områdene har stått høyt på agendaen hos bedrifter i 2017 og vil fortsette inn i 2018. Ønsker du å lese hele rapporten kan du laste ned denne her.

GDPR en gavepakke til norske bedrifter

2018 blir også det året der EU virkelig kommer på banen rundt spørsmål knyttet til håndtering av data. EUs generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) trer i kraft i mai, og stiller helt nye krav til hvordan norske selskaper håndterer kundenes persondata.

Med et halvår igjen til GDPR trer i kraft er det med andre ord mange selskaper som utsetter seg for stor risiko. Den nye forordningen kommer med et svært høyt straffenivå for selskaper som bryter reglene. For de groveste bruddene kan man i verste fall risikere bøter på opptil 4 prosent av total årlig omsetning, maks 20 millioner euro.

Samtidig er det sånn at ved å gjøre endringene kan norske selskaper faktisk ende med å tjene penger på GDPR, ettersom mange selskaper taper store summer på dårlig datahåndtering. En fersk undersøkelse fra det britiske postvesenet viser for eksempel at et gjennomsnittlig selskap årlig taper 6 prosent av omsetningen på at dårlig datahåndtering leder til unødvendig mye tid brukt på kundebehandling, dårlig innsamlete data, sløsing av operasjonelle kostnader og markedsføringsutgifter, dårligere beslutninger og dårlige kundeopplevelser som reduserer omdømmet. Begrensede og fragmenterte datakilder kan resultere i et manglende overblikk over kundens situasjon, og føre til økt risiko, tapte inntekter og feil beslutningsgrunnlag.

Av den grunn mener jeg at GDPR kan ses på som en gavepakke. Frykten for høye bøter kan utløse en lønnsom oppgradering av datahåndteringen i norske bedrifter.

Og med denne gaven fra EU, ønsker jeg alle en god jul og et lønnsomt og godt nytt år. Jeg ønsker også å benytte anledningen til å takke for samarbeidet i året som har gått og ser frem til videre samarbeid i året som kommer.