Loading...

Konkurshopp i årets to første måneder

Antall konkurser økte med hele 13 prosent i januar og februar, sammenliknet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Experian. En av årsakene er en kraftig konkursøkning i bygg og anleggsbransjen.

Det er ingen tvil om at året startet tøft for mange bedrifter. Spesielt i bygg og anleggsbransjen ser vi at nedturen nå begynner å slå ut i en kraftig økning i konkurser, sier Per Ivar Kristiansen, Salgsdirektør i Experian.

Så langt i år er 885 selskaper slått konkurs, en økning på 13 prosent fra januar og februar i fjor. Østlandet skiller seg ut med den kraftigste konkursøkningen. Akershus har en økning i antall konkurser på 48,6 prosent, mens Oslo er opp 34,4 prosent i årets to første måneder. Statistikken gjelder alle foretaksformuer, og de største gruppene er aksjeselskap, enkeltpersonforetak og NUF.

Bygg og anlegg

Antall konkurser i bygg og anleggsbransjen har økt med hele 23,9 prosent så langt i år. 254 selskapene gikk konkurs i årets to første måneder.

Boligmarkedet opplevde en bråbrems gjennom sommeren og høsten i fjor. Det tar imidlertid alltid noen måneder fra nedturen kommer til vi ser utslag i antall konkurser. Året har startet mer positivt for boligmarkedet, og det skal bli spennende å følge utviklingen i bygg og anleggsbransjen fremover, sier Kristiansen.

En ting er at bygg og anleggsbransjen øker mest, men bransjen er også en versting i antall selskaper som går til skifteretten. Siste 12 måneder er konkursraten på 1,2 prosent, mens landsgjennomsnittet har en konkursrate på 0,29 prosent i samme periode.

Konkurstallene gir ikke et helt presist bilde på tilstanden i norsk økonomi. Man skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner fra utviklingen i enkeltmåneder, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Per Ivar Kristiansen, Salgsdirektør i Experian, mobil: +47 930 03 713.