Loading...

Vi oppdaterer våre systemer og forbedrer sikkerheten

Experian jobber kontinuerlig med å forbedre og sikre våre løsninger og introduserer i den forbindelse nye påloggingsrutiner. Dette vil bidra til både økt sikkerhet og forbedret fleksibilitet for våre kunder.

Vi endrer login-prosessen

De nye påloggingsrutinene innebærer at våre brukere ikke lenger vil kunne logge inn med de nåværende brukeropplysninger, men vil fremover benytte sin epost-adresse som brukernavn. I tillegg registrerer brukeren sikkerhetspørsmål som er med å forhindre uautorisert adgang til våre systmer.

Alle brukere vil få tilsendt en brukerveilding og videre instrukser på hvordan de nye påloggsingsrutinene vil fungere nærmere oppdateringen. Du kan også finne brukermanualen her.

Når skjer endringene?

Endringene vil tre i kraft 23. oktober og alle sluttbrukere vil motta en mail med mer informasjon og videre instrukser.

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert på driftsstatus og eventuelle endringer her inne.