Loading...

Gjeldsregisteret kommer – Experian er godt forberedt

I forrige uke ga Barne-og likestillingsdepartementet de formelle tillatelsene til å opprette gjeldsregistre i Norge. Dermed vil banker og finansforetak enklere få en oversikt over usikret gjeld. Bankene er i gang med å tilrettelegge for overføring av data, og fristen for å starte innrapportering er satt til senest 1. juli 2019.

Vi har etterlyst et gjeldsregister lenge. Et slikt register vil hindre lån og kreditt til personer som allerede er svært gjeldstynget. Dermed hinder man at folk tar på seg forpliktelser de ikke bør, sier Håkon Birkelund, leder for Experian Gjeldsregister AS.

Gjeldsregisterene vil samle inn informasjon om all usikret gjeld på privatpersoner i Norge. Frem til nå har det kun vært informasjon om den pantsatte gjelden som for eks bolig- eller bil-lån. Med det nye registeret vil dermed banker og andre finansinstitusjoner få et bedre grunnlag til å vurdere privatpersoners gjeldsbyrde

Ved å benytte gjeldsinformasjon som en del av kredittvurderingen vil man få et bedre overblikk over kundens situasjon noe som vil føre til større nøyaktighet i kredittbeslutningen, sier Birkelund.

Experian gjennom Experian Gjeldsregister AS, er blant de tre aktørene som har fått konsesjon fra Barne-og likestillingsdepartementet. De to andre er Evry og deres selskap Gjeldsregisteret AS, og Finans Norge under selskapet Norsk Gjeldsinformasjon AS.

Den store fordelen hos Experian er at kundene kan hente ut både gjeldsinformasjon og gjennomføre kredittsjekk i en og samme operasjon. Dermed blir det en smidig og mer kostnadseffektiv løsning for våre kunder, sier Birkelund

Kundene vil altså kunne hente ut gjeldsinformasjon ved å bruke dagens systemer som man benytter ved kredittsjekk.

Ønsker du er informasjon?

Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål om det nye gjeldsregisteret, vennligst ta kontakt:

Håkon Birkelund, leder for Experian Gjeldsregister AS

Tlf.: +4790081453

E-post: Hakon.Birkelund@experian.com