Loading...

Bank Norwegian

Med hjelp fra Experians konsulenter har den norske internettbanken hatt suksess med å gå inn på nye markeder.

Bank Norwegian navigerer etter lokal innsikt i reisen mot nye markeder

Bank Norwegian er en internettbank med store ambisjoner. Banken har én misjon: Å levere enkle kredittløsninger til privatpersoner. Det gjør de ved hjelp av en av bransjens mest automatiserte plattformer – Experians PowerCurve. De har i dag kun 55 ansatte til å betjene de ca. 600 000 kunder med spareprodukter, forbrukslån og kredittkort i Norge, Sverige, Danmark og Finland. En slik utvikling krever handlekraft, noe Bank Norwegian er kjent for å ha – og virkelig viste da de åpnet dørene til Bank Norwegian i Danmark og Finland på samme dag.

Utfordringen: Å bygge banker på tvers av landegrenser
Men hvordan lykkes man med å gå inn på et helt nytt marked? Og hvordan gjør man det raskt nok? Tore Widding, Chief Risk Office i Bank Norwegian forteller: «Vi bestemte oss for å ekspandere til Sverige sommeren 2013. Vi brukte allerede PowerCurve i Norge og valgte å implementere løsningen i Sverige også. Det gjorde at vi raskt kunne bygge opp systemet og stort sett gå inn på markedet uten å ansette flere. Vi besluttet deretter å utvide reisen og suksessen til Finland og Danmark»

Det er mange ting å forholde seg til når man ekspanderer til nye geografiske områder. Hvordan er den lokale dataen? Hvordan skal man tolke dem? Lokale regelverk og markedsmekanismer, leverandører og mye mer. Bank Norwegian hadde derfor bruk for en sparringspartner som kjente de nye markedene. «Det var helt naturlig for oss å fortsette bruken av  PowerCurve i Danmark og Finland» Vi kjente løsningen og var veldig komfortable med å tilpasse systemet til de nye markedene. Vi hadde også gode erfaringer med Experian Analytics og konsulentenhet og visste at vi ville få en sparringspartner med lokal ekspertise og at vi dermed ville unngå mange av fallgruver.»

Løsningen: En sterk beslutningsmotor – tilpasset lokale forhold
Oppgaven for konsulentene var å hjelpe med å sette opp banken i Danmark og Finland. «Konsulentene og Analytics-teamet har spilt en stor rolle i oppbygningen av beslutningsprosessene som vi baserer forretningsmodellen vår på. De har bidratt med både kvantitativ rådgivning i form av diverse analyser, scorekort, budsjetteringsmodeller, og kvalitativt i form av mange gode råd underveis. De har i det hele tatt vært involvert i mange detaljer og har også vært med å legge til rette for kontakt med viktige og relevante lokale leverandører», forteller Tore Widding.

Resultatet: Vi var litt foran allerede fra start

«Med hjelp fra Experians konsulenter trengte vi ikke å starte helt forfra, og var faktisk litt foran allerede fra starten. Vi fikk en uavhengig aktør, som kjente markedene. De har alltid levert forretningsmessige gode råd uavhengig av Experians øvrige virksomhet. Vi har fått testet ideene våre og i felleskap skapt nye løsninger når våre egne forslag ikke holdt vann.»

Tore Widding avslutter: « Vi har blitt godt mottatt i både Danmark og Finland. Det er fortsatt litt for tidlig å vurdere resultatet, men det ser lovende ut. Nå handler det om å lære. Vi må se om vi har tatt de riktige beslutningene underveis og hele tiden justere deretter. Og fremtiden? Den kan visst kun bli spennende»

”Konsulentene og Analytics-teamet har hatt en avgjørende rolle for oppbygningen av  beslutningsprosessene våre. Både i form av analyser, scorekort og budsjetteringsmodeller – men også i form av mange gode råd underveis». Tore Widding, Chief Risk Office i Bank Norwegian.

Les mer om Bank Norwegian her