Loading...

Corona-virus (COVID-19) oppdatering / Update regarding COVID-19

[for English see below line]

Hos Experian tar vi utbredelse og risiko for Coronavirus veldig alvorlig, både med fokus på våre kunder og ansatte. Vi overvåker situasjonen og følger Folkehelseinstituttet og WHOs oppdaterte anbefalinger. Vi ønsker å informere om at Experian fortsetter driften som normalt og ser ingen innvirkning på løsningene til våre kunder og partnere på bakgrunn av Coronaviruset.

Business Continuity

Experian har Business Continuity-planer, lokalt og globalt, som kontinuerlig oppdateres og tilpasses for å sikre at alt fungerer i den aktuelle situasjonen. Dette bidrar til å sikre at våre tjenester kan leveres som normalt, samtidig som sikkerheten til våre medarbeidere blir høyt prioritert. Uavhengig av situasjon har Experian alltid Business Continuity-planer på plass som er designet basert på den internasjonale standardrammen for BCM og ISO22301. Du kan ta en nærmere titt på våre business continuity-planer her.

Til dags dato har vi introdusert følgende interne retningslinjer:

 • Vi overvåker situasjonen i alle våre markeder og følger lokale myndighetsretningslinjer.
 • Vi har implementert reisebegrensninger i hele selskapet.
 • Alle ansatte i Norge jobber hjemmefra.
 • Alle våre ansatte blir bedt om å bytte til virtuelle møter.
 • Enhver ansatt som har reist utenfor sitt land er i karantene hjemme i 14 dager.
 • Utsettelse av serviceoppgraderinger eller endring av programmer bortsett fra svært kritiske sikkerhetsoppdateringer for å sikre at du kan fokusere på kjernevirksomheten din og ikke tilpasse deg serviceendringene

Kundeservice

Vårt kundesenter sitter alltid klart hvis du skulle ha behov for hjelp. Kundeservice opererer med normale åpningstider og full bemanning. Da ansatte på vårt kundesenter jobber hjemmefra kan dette kan føre til noe lavere lydkvalitet, og i sjeldne tilfeller ekstra kø på telefonlinjene. Vi oppfordrer derfor kundene våre til å kontakte oss via e-post der det er mulig. E-post: kundesenter@no.experian.com

Kundekontakt

I en periode fremover har vi dessverre ikke mulighet til å invitere dere til frokostseminarer og workshops som vi pleier. Vi ønsker allikevel å passe på at dere holder dere oppdatert gjennom våre digitale platformer. Vi avholder alltid månedlige EMEA webinarer slik at du kan holde deg oppdatert på aktuelle temaer og siste trender innenfor temaer som compliance, data, analyse og risikostyring, inkasso og svindelforebygging. Alle webinarer kan du laste ned her.  Følg oss gjerne også på LinkedIn her slik at du ikke går glipp av nyheter fra Experian.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte din kundeansvarlig eller vårt kundesenter.

Experian AS

E-post: kundesenter@experian.com

Tel: 815 55 454

_____________________________________________________________________________________________________________________-

At Experian, we take the spread and risk of Corona virus very seriously, focusing on the health of both our customers and employees. We are monitoring the situation and following the recommendations from Public Health Institute and WHO (World Health Organization).

We would like to inform you that Experian continues to operate as normal and we do not see any impact on the operation of our services and solutions for our customers and partners due to the Corona epidemic.

Business Continuity

Experian has both global and local business continuity plans, which are constantly updated to make sure everything works in the current situation. This helps to ensure that our services can be delivered as normal, while ensuring the safety of our employees as a high priority. Regardless of the situation, Experian always has in place business continuity plans which are based on the international standard framework for BCM and ISO22301.

You can read more about our business continuity plans in our brochure; “Briefing for clients on Experian Business Continuity controls”.

To date, we have introduced the following internal guidelines:

 • We monitor the situation in all our markets and follow the local government guidelines.
 • We have implemented travel restrictions throughout the company.
 • All employees in Norway are working from home.
 • All our employees are asked to conduct meetings as virtual meetings as opposed to physical.
 • Any employee who has traveled outside their country is asked to stay home in quarantine for 14 days.
 • We have postponed service upgrades and changing of programs (with exception of very critical security updates) to ensure that you can focus on your core business and not adapt to service changes.

Customer service

Experian’s Customer Service works with full staffing, but from home, during the Corona virus epidemic. This may result in slightly degraded sound quality and in rare cases extra queue on the telephone lines. We therefore encourage our customers to contact us via email if possible. We make sure we handle your inquiry as soon as possible.

You can contact us at the email address: kundesenter@experian.com

Events and customer contact

Unfortunately, for a period to come, we do not have the opportunity to invite to seminars and workshops as we usually do.

However, we want to make sure you are updated through our digital platforms instead; we conduct our monthly EMEA webinars where you can stay up to date on current themes and latest trends in data, analytics, compliance, risk management, debt collection and fraud prevention.

All webinars can be viewed on-demand from our online space of Experian Webinar Academy.

Also follow us on LinkedIn where we keep you updated, so you don’t miss out on news from Experian.

If you have any questions, you are always welcome to contact your account manager or customer service.

Experian AS

Email: kundesenter@experian.com

Tel: 815 55 454